Strona Bursy Szkolnej Nr 3 w Lublinie

Wyjście na cmentarz przy ulicy Lipowej w Lublinie –„Lublin wielokulturowy”

Wychowankowie bursy pod opieką U. Smyk Ciechańskiej, M. Karpik i M. Ciołek w dniu 06.11. 2018 r. udali się na cmentarz przy ulicy Lipowej w Lublinie.

Młodzież naszej bursy mogła posłuchać historii pochówków na Lubelszczyźnie, zapoznać się ze sztuką sakralną i topografia terenu. W imieniu wszystkich wychowanków i pracowników bursy zapaliliśmy znicze przy mogiłach zbiorowych Więźniów Zamku Lubelskiego oraz Dzieci Zamojszczyzny wyrażając w ten sposób pamięć o zmarłych i oddając im hołd. Całość spotkania dopełniły opowieści Pani Krystyny Basisty, przewodnika PTTK Lublin.