Strona Bursy Szkolnej Nr 3 w Lublinie

Wycieczka do Państwowego Muzeum na Majdanku

25 września 2018 r., jak co roku 41 osobowa grupa młodzieży pod opieką Urszuli Smyk – Ciecahńskiej, Małgorzaty Karpik i Magdaleny Ciołek udała się na wycieczkę edukacyjną do Państwowego Muzeum na Majdanku. Swoją wędrówkę po obozie rozpoczęliśmy pod Pomnikiem Walki i Męczeństwa. Następnie zwiedzaliśmy Sektor SS, łaźnie i komorę dezynfekcyjną, plac selektywny – Rozengarten,  komory gazowe, pole nr V, Plac Kolumny Trzech Orłów, krematorium, rowy egzekucyjne oraz Kopułę Prochów.

Pobyt na Majdanku uświadomił wychowankom wagę miejsca. Świadectwo śmierci i obozowej tragedii więźniów stanowią zdjęcia i pamiątki po nich, a także nagrania ich wspomnień. Wszyscy uczestnicy mogli wyciszyć się i pomyśleć choć przez chwilę o tragicznym losie osób, które tam zginęły w komorach gazowych, podczas egzekucji, z głodu i choroby.

Wychowankowie wzięli udział we wspaniałej lekcji historii dotyczącej II Wojny Światowej, martyrologii narodu polskiego i Holokaustu.