Strona Bursy Szkolnej Nr 3 w Lublinie

Wycieczka do Muzeum na Zamku i Kaplicy Św. Trójcy.

19.06.2018r grupa wychowanków bursy pod opieką wychowawcy Bożeny Wójcik uczestniczyła w wycieczce  do Muzeum na Zamku i Kaplicy Św. Trójcy.

W muzeum młodzież miała możliwość obejrzeć dzieła najwybitniejszych malarzy polskich , takich jak:  Matejko, Kossak, Gierymski, Chełmoński, Nowosielski. Zwiedziliśmy również wystawę archeologiczną, numizmatyczną oraz ekspozycję poświęconą wybitnemu naukowcowi, profesorowi KUL Włodzimierzowi Sedlakowi, twórcy polskiej szkoły bioelektroniki i elektromagnetycznej teorii życia.

Zapoznaliśmy się również z legendą o „Czarciej Łapie” i obejrzeliśmy trybunalski stół z wypaloną dłonią diabła-jako  potwierdzenie prawdziwości podania.

W Kaplicy Trójcy Świętej podziwialiśmy rusko-bizantyjskie  freski  z początku XV w.  wykonane przez  Mistrza Andrzeja i jego uczniów, na zlecenie króla Władysława Jagiełły. Pracownik muzeum odpowiadała na nasze pytania, objaśniła  symbolikę malowideł, wytłumaczyła pochodzenie wyrytych na ścianach kaplicy napisów w języku łacińskim, za pomocą których  ówczesna szlachta uwieczniała swoją obecność w tym miejscu. Na koniec zajrzeliśmy do Lapidarium, czyli dolnej części kaplicy gdzie prowadzone są aktualnie prace konserwatorskie.

W drodze powrotnej do bursy zwróciliśmy uwagę na palącą się dzień i noc lampę przy ulicy Podwale , jako symbol pamięci po nieistniejącej już dziś dzielnicy żydowskiej.

Wycieczka była bardzo udana i młodzież wyraziła chęć  dalszego poznawania naszego miasta poprzez uczestnictwo w podobnych wyjściach w przyszłości.