Strona Bursy Szkolnej Nr 3 w Lublinie

Wycieczka do muzeum na Majdanku

Dnia 14.09.2017 roku odbyła się wycieczka do muzeum martyrologii na Majdanku.Nasza młodzież mogła zwiedzić miejsce pamięci KL Lublin, wczuć się w historię miejsca oraz posłuchać ciekawych opowieści i wspomnień byłych wieżniów obozu. Szczególnie cennymi aspektami naszej wędrówki po terenie obozu było zwiedzenie poruszających miejsc jak komory gazowe, łaźnie, baraki obozowe, w których więżniowie spali, mieszkali oraz próbowali przetrwać ten bardzo trudny czas. Wycieczkę poprowadził licencjonowany przewodnik po Majdanku dr Marcin Turski, który precyzyjnie oraz z duzym zainteresowaniem zilustrował młodzieży historię obozu. Młodzież z zapartym tchem wysłuchała prelekcji oraz długo z przejęciem wspominała nasz marsz..

Wycieczka została zorganizowana przez panią Dagmarę Sawę oraz panią Urszulę Ciechańską.Poniżej krótka relacja fotograficzna.