UKS

"Bursa 3"

XVIII TURNIEJ SPORTOWY – KLASYFIKACJA GENERALNA

PIŁKA

HALOWA

SIATKÓWKA KOSZYKÓWKA TENIS STOŁOWY SZACHY STRZELECTWO PKT MIEJSCE
DZ CHŁ DZ CHŁ DZ CHŁ DZ CHŁ DZ CHŁ DZ CHŁ
Bursa Szkolna Nr 2  3  -
Bursa Szkolna Nr 3  5  3
Bursa Szkolna Nr 5  6  6
Bursa Szkolna Nr 6  4  4
Bursa Szkolna Nr 7  - 1
Internat SOSW  -  5

Internat

Pszczela Wola

 - 2

 

PIŁKA HALOWA – XVIII TURNIEJ SPORTOWY

REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ W RAMACH XVIII TURNIEJU SPORTOWEGO                         BURS I INTERNATÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018.

 1. Uczestnictwo:
 • Drużynę stanowią wychowankowie jednej placówki, zespół liczy do 10 zawodników.
 • Wychowawca, opiekun grupy zobowiązany jest udostępnić organizatorowi przed każdym meczem imienną listę drużyny potwierdzoną przez dyrektora (kierownika) placówki oraz dokument identyfikujący zawodnika ze zdjęciem(legitymacja szkolna, dowód osobisty).
 • W przypadku udowodnienia zaangażowania do rozgrywek zawodnika nie mieszkającego w danej placówce, drużyna zostanie zdyskwalifikowana i odsunięta od dalszych rozgrywek.
 1. Przepisy gry:

Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami PZPN z ułatwieniami:

 • Zespół składa się z czterech zawodników w polu + bramkarz.
 • Piłka -jest nisko odbijająca się, tzn. upuszczona z wysokości dwóch metrów odbija się na wysokość nie mniejszą niż 50 cm i nie wyżej niż 65 cm.
 • Czas gry: 2 połowy po 10 minut + 2 minuty przerwy.
 • Bramkarz może chwytać piłkę rękami tylko w polu bramkowym.
 • Gra bez „ spalonego ”
 • Zmiany hokejowe w strefie zmian( błędy będą karane jak w futsalu).
 • W sytuacji gdy:

- podczas „lotnej” zmiany zawodnik rezerwowy wejdzie na boisko zanim zmieniony zawodnik

całkiem opuści pole gry, to sędzia przerywa grę , udziela zawodnikowi wchodzącemu napomnienia (żółta kartka) a grę wznawia rzutem wolnym pośrednim z miejsca gdzie znajdowała się piłka w momencie przerwania gry.

- podczas „lotnej” zmiany zawodnik zmieniający wejdzie na boisko lub zawodnik zmieniany

zejdzie z boiska w miejscu poza „strefą zmian” to wówczas sędzia nie przerywa gry, lecz w

najbliższej przerwie udziela winnym zawodnikom napomnienia (żółta kartka)

 • Podczas całego spotkania można wymieniać dowolną ilość zawodników.
 • Bramkarz, po aucie bramkowym, wprowadza piłkę do gry ręką ( czas na wprowadzenie piłki do gry 3 sekundy)
 • Zakaz powrotnego podania do bramkarza w ręce
 • Zakaz gry wślizgiem (w zależności od miejsca rzut wolny bezpośredni lub rzut karny)
 • Jeżeli piłka opuści boisko przez linię boczną, wprowadzamy piłkę do gry nogą z linii lub z 25 cm spoza boiska ( nie z boiska)czas na wprowadzenie piłki do gry 3 sekundy
 • W sytuacji gdy: piłka zostanie wprowadzona do gry w sposób nieprawidłowy rzut z autu wykonuje zawodnik drużyny przeciwnej
 • Czas dla drużyny – trenerzy każdej drużyny są upoważnieni do zgłaszania chęci uzyskania przerwy trwającej 1 minutę; przerwa taka może być udzielona w każdej chwili z zastrzeżeniem, że drużyna ubiegająca się o nią jest w posiadaniu piłki (np. rzut wolny, rzut rożny lub wrzut z autu); kiedy przerwa jest przyznana, zawodnicy muszą pozostać na polu gry; jeżeli chcą oni uzyskać instrukcję od trenera, to ich przekazanie może odbyć się przy linii bocznej na wysokości ławek rezerwowych; osoba udzielająca instrukcji nie może wchodzić na boisko; drużyna, która nie wykorzystała przysługującej 1 minuty przerwy w grze w pierwszej połowie, jest uprawniona tylko do jednej przerwy podczas drugiej połowy w meczu.
 • Rozgrywki eliminacyjne toczą się w dwóch grupach: Gr. A i Gr. B. w przypadku małej liczby zgłoszonych drużyn organizator dopuszcza zastosowanie w fazie eliminacyjnej rozgrywek systemem każdy z każdym.
 • Spotkania eliminacyjne odbywają się systemem „ każdy z każdym”. Do fazy półfinałowej awansują dwie najlepsze drużyny z każdej grupy.
 • W półfinale grają ze sobą:
 • Zwycięzca Gr. A z drugą drużyną Gr. B
 • Zwycięzca Gr. B z drugą drużyną Gr. A
 • Zwycięzcy tych spotkań grają w finale o pierwsze miejsce, pokonani rozegrają mecz o trzecie miejsce.
 1. Kary:
 • Żółta kartka – 1 minuta
 • Czerwona kartka – usunięcie z boiska do końca meczu, zespół gra 2 minuty w osłabieniu,  lub do utraty bramki
 • Zawodnik, który otrzymał czerwoną kartkę nie bierze udziału w kolejnym meczu
 • Druga czerwona kartka w turnieju – wykluczenie z turnieju
 • Za wybitnie agresywne , niesportowe zachowanie lub wulgarne odzywki – czerwona kartka i po decyzji komisji (organizator i sędziowie) – wykluczenie z turnieju
 1. Punktacja:

Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 3 pkt., za remis 1pkt. Za przegraną 0 pkt. Nie zgłoszenie się na mecz oznacza walkower  0:3

O kolejności miejsc decyduje:

 • Większa liczba zdobytych punktów
 • Jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów:
 • Większa liczba zdobytych punktów między zainteresowanymi drużynami (bezpośredni mecz)
 • Korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn
 • Lepsza różnica bramek w całym turnieju
 • Większa liczba zdobytych bramek w całym turnieju

W meczach, które muszą wyłonić zwycięzcę, w przypadku remisu przeprowadza się dogrywkę 2 x 5 minut. Następnie rzuty karne strzelane najpierw po trzy, potem po razie do skutku.

O wszystkich sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decyduje organizator.

Grupy turniejowe:

PIŁKA  NOŻNA – DZIEWCZĘTA

GRUPA  A GRUPA  B
BS  3 BS  5
BS  2 BS  6

PIŁKA  NOŻNA – CHŁOPCY                                                   

GRUPA  A GRUPA  B
BS  3 SOSW
PSZCZELA  WOLA BS  7
BS  6 BS  5

Wszystkie mecze będą odbywały się w Zespole Szkół Transportowo – Komunikacyjnym w Lublinie  przy ul. Zemborzyckiej 82.

CHŁOPCY GRUPA A BS3 PSZCZELA WOLA BS6 PUNKTY MIEJSCE
BS3  2 : 2  0 : 2  3 II
PSZCZELA WOLA 2 : 2     1 : 5  1 III
BS6  2 : 0    5: 1  6  I

 

CHŁOPCY  GRUPA B SOSW BS7 BS5 PUNKTY MIEJSCE
SOSW     3 : 1     2 : 1       6  I
BS7 1 : 3  0 : 7  0 III
BS5  1 : 2  7 : 0  3 II

 

DZIEWCZĘTA GRUPA A BS3 BS2 PUNKTY MIEJSCE
BS3 5 : 0  3  I
BS2 0 : 5  0 II

 

DZIEWCZĘTA GRUPA B BS5 BS6 PUNKTY MIEJSCE
BS5 9 : 1  3 I
BS6 1 : 9  0 II

Harmonogram rozgrywek:      

13.11.2017r.  PONIEDZIAŁEK

20:00   BS 3 – Pszczela Wola  2 : 2

20:40   BS 7 – SOSW      1 : 3

16.11.2017r. CZWARTEK

20:00   BS 6 – Pszczela Wola  5 : 1

20:40   SOSW – BS 5  2 : 1

20.11.2017r. PONIEDZIAŁEK

20:00   BS 3 – BS 2 dziewczęta  5 : 0

20:40   BS 3 – BS 6    0 : 2

23.11.2017r. CZWARTEK

20:00   BS 5 – BS 6 dziewczęta   9 : 1

20:40   BS 7 – BS5   0 : 7

27.11.2017r. PONIEDZIAŁEK

Półfinał dziewcząt

20:00   A1 – B2     BS3  – BS6   1 : 0

20:40   B1 – A2     BS5 – BS2  13 : 0

30.11.2017r. CZWARTEK

Półfinał chłopców

20:00   A1 – B2   BS6 – BS5     2 : 4

20:40   B1 – A2   SOSW – BS3   3 : 0

04.12.2017r. PONIEDZIAŁEK

Finał dziewcząt

20:00   mecz o III miejsce  BS6 – BS2  3 : 0 (walkower)

20:40   mecz o I miejsce     BS3 – BS5   7 : 3 

07.12.2017r. CZWARTEK

Finał chłopców

20:00   mecz o III miejsce  BS6 – BS3    3 : 2

20:40   mecz o I miejsce      BS5 – SOSW   2 : 1

 

 

Regulamin XVIII Turnieju Sportowego

XVIII Turniej Sportowy Burs i Internatów o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego

                             w roku szkolnym 2017/2018

Patronat:

Marszałek Województwa Lubelskiego

Patronat medialny:

Tygodnik „Nowy Tydzień”

Organizatorzy: Bursa Szkolna Nr 3 w Lublinie, UKS Bursa3

Wspierający:

Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w Lublinie

Urząd Miasta Lublin Wydział Sportu i Turystyki – Program „Sportowa Szkoła”

Cele projektu:

 • Edukacja prozdrowotna
 • Rozwijanie zainteresowań sportowych
 • Zaspokajanie potrzeby aktywności fizycznej
 • Rozwijanie ducha sportowej rywalizacji zgodnie z zasadami fair play
 • Aktywne formy spędzania czasu wolnego
 • Integracja środowiska

Uczestnicy:

Turniej przeznaczony jest dla młodzieży zamieszkałej w placówkach opiekuńczo – wychowawczych województwa lubelskiego. Udział może dotyczyć tylko wybranych dyscyplin sportowych, jednak wystawienie drużyn we wszystkich konkurencjach zwiększa szanse zwycięstwa w klasyfikacji generalnej.

Turniej przeznaczony jest w kategorii dziewcząt i chłopców w sześciu dyscyplinach sportowych:

 • Halowa piłka nożna
 • Piłka siatkowa
 • Koszykówka
 • Tenis stołowy
 • Szachy
 • sportowe ( z broni pneumatycznej)

Organizacja , zasady uczestnictwa ,podsumowanie turnieju:

 • Turniej przebiega według harmonogramu rozgrywek opracowanego przez organizatora. Regulaminy poszczególnych dyscyplin zostały opracowane w oparciu  o regulaminy zawodów Lubelskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego.
 • Nadrzędną zasadą obowiązującą w turnieju jest zasada fair play. W przypadku zachowań agresywnych, wulgarnych, godzących w dobre imię sportowców, opiekunów, sędziów zawodnik bądź drużyna może zostać wykluczona z dalszych rozgrywek w danej dyscyplinie lub z udziału w turnieju. Decyzję o wykluczeniu podejmują sędzia główny w porozumieniu z organizatorem i jest ona przekazywana drogą  mailową.
 • Turniej punktowany jest według następujących zasad: w każdej konkurencji drużyna uzyskuje, za I miejsce – 6 , II miejsce – 5 pkt., III miejsce – 4 pkt.,  IV miejsce – 3 pkt., V miejsce – 2 pkt., VI miejsce – 1 pkt.; zdobyte punkty w poszczególnych konkurencjach sumuje się, a placówka która zdobędzie największą liczbę punktów, zostaje zwycięzcą Turnieju.
 • Mecze turniejowe zapisywane są w jednolitych protokołach i przekazywane organizatorowi.
 • W każdej dyscyplinie placówka może wystawić tylko jedną reprezentację  w kategoriach: dziewcząt i chłopców.
 • Do zawodów dopuszczani są wychowankowie zdrowi, biorący czynny udział w zajęciach wychowania fizycznego w szkole.
 • Przed każdym meczem opiekun drużyny zobowiązany jest do posiadania aktualnej listy zawodników biorących udział w danym dniu w rozgrywkach potwierdzonej przez dyrektora lub kierownika placówki.
 • Każdy zawodnik biorący udział w turnieju jest zobowiązany do posiadania dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.
 • Opiekun drużyny ma prawo zgłosić przed meczem do organizatora lub sędziego wniosek o weryfikację listy zawodników.
 • Zawodników obowiązują stroje sportowe odpowiednie dla danej dyscypliny.
 • Organizator zastrzega sobie zmianę terminów rozgrywek w poszczególnych konkurencjach.
 • Komunikaty z zawodów sportowych będą publikowane na stronie organizatora: bursa3lublin.pl w zakładce UKS „Bursa 3”.
 • Za kibiców odpowiadają wychowawcy z danej placówki. Liczba opiekunów musi być dostosowana do ilości kibiców (1 opiekun na 15 osób).
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na obiektach sportowych.
 • Organizator zawodów nie ma obowiązku dostarczenia piłek na rozgrzewkę.
 • Istnieje możliwość wycofania drużyny z rozgrywek. Warunkiem jest powiadomienie organizatora o tym fakcie, co najmniej dwa tygodnie przed planowanymi zawodami. W przypadku nie dopełnienia tego warunku, wszystkie spotkania wycofanej drużyny traktuje się jako walkower dla przeciwnika.
 • Dla zwycięskich placówek oraz drużyn w poszczególnych konkurencjach przewidziane są nagrody.
 • Podsumowanie turnieju i rozdanie nagród odbędzie się w siedzibie organizatora turnieju lub w placówce wskazanej przez organizatora.
 • Fundatorem nagród jest Marszałek Województwa Lubelskiego, Pan Sławomir Sosnowski.

 

XVIII Turniej sportowy – losowanie grup

W   dniu   17.10.2017 w  obecności  zaproszonych   gości  p. Pawła   Kowalika – wychowawcy  Bursy   Szkolnej  Nr  6 , przedstawicieli   Samorządu   Bursy  Szkolnej  Nr  3 – Katarzyny  Dudek  i  Huberta   Litwiniuka   oraz  przedstawicieli  organizatorów  p. Dariusza   Winiarczyka  i  p. Lecha   Kowalczyka odbyło  się   losowanie  grup  rozgrywkowych  w   ramach  XVIII  Turnieju  Sportowego   Burs  i  Internatów.

W  wyniku   przeprowadzonego   losowania  wyłoniono  następujące   grupy   rozgrywkowe:

PIŁKA  NOŻNA – DZIEWCZĘTA

GRUPA  A GRUPA  B
BS  3 BS  5
BS  2 BS  6

PIŁKA  NOŻNA – CHŁOPCY

GRUPA  A GRUPA  B
BS  3 SOSW
PSZCZELA  WOLA BS  7
BS  6 BS  5

PIŁKA  SIATKOWA  – DZIEWCZĘTA

GRUPA A GRUPA B
Bursa Szkolna Nr 3 Bursa Szkolna Nr 5
Bursa Szkolna Nr 6 Bursa Szkolna Nr 2
Bursa Szkolna Nr 7

PIŁKA  SIATKOWA  –  CHŁOPCY

GRUPA A GRUPA B
Bursa Szkolna Nr 5 Bursa Szkolna Nr 7
Bursa Szkolna Nr 3 Bursa Szkolna Nr 6
Bursa Szkolna Nr 2

PIŁKA   KOSZYKOWA – DZIEWCZĘTA

ROZGRYWKI   SYSTEMEM  ,,KAŻDY  Z   KAŻDYM”  wg. Tabeli   Bergera na 3 zespoły.

ZGŁOSZONE ZESPOŁY : Bursa Szkolna Nr 6  , Bursa Szkolna Nr 5  , Bursa Szkolna Nr 3

 

PIŁKA   KOSZYKOWA – CHŁOPCY

GRUPA  A GRUPA  B
BS  5 BS  3
BS  7 BS  6

 

TENIS  STOŁOWY  –  DZIEWCZĘTA

GRUPA  A GRUPA   B
BS  3 BS  5
BS  7 BS  2

TENIS  STOŁOWY  – CHŁOPCY

GRUPA  A GRUPA  B
BS  6 PSZCZELA  WOLA
BS  7 BS 5
BS  3 BS  2

 

STRZELANIE – KOLEJNOŚĆ  STRZELANIA

 1. Bursa Szkolna Nr 7
 2. Bursa Szkolna Nr 5
 3. PSZCZELA WOLA
 4. Bursa Szkolna Nr 2
 5. Bursa Szkolna Nr 3

 

SZACHY – ZGŁOSZONE  ZESPOŁY

DZIEWCZĘTA

Bursa Szkolna Nr 3, PSZCZELA  WOLA, SOSW, Bursa Szkolna Nr 5

CHŁOPCY

Bursa Szkolna Nr 3, PSZCZELA  WOLA, SOSW, Bursa Szkolna Nr 5, Bursa Szkolna Nr 2, Bursa Szkolna Nr 7, Bursa Szkolna Nr 6

 

 

 

 

 

 

Program „Sportowa szkoła”

KORZYSTAMY Z PRORRAMU „SPORTOWA SZKOŁA”

W tym roku szkolnym po raz kolejny jesteśmy beneficjentami programu„Sportowa Szkoła”, który prowadzony jest przez Gminę Lublin.

Udział w programie umożliwia nam bezpłatny dostęp do obiektów sportowych, a co za tym idzie prowadzenie zajęć i rozgrywek sportowych, a przede wszystkim kolejnej edycji Turnieju Sportowego Burs i Internatów.

W roku szkolnym 2017/2018 zajęcia odbywać się będą w następujących salach gimnastycznych:

 • Wtorek – w godz. 18.00 – 19.30 – sala gimnastyczna   XXIII LO,
 1. Poniatowskiego 5
 • Środa – w godz. 17.00 – 19.00 – sala gimnastyczna B ZSS,
 1. Długosza 10

 

           SERDECZNIE ZAPRASZAMY

        UKS „Bursa3”

XVII Turniej Sportowy – klasyfikacja generalna

  Halowa piłka nożna Piłka siatkowa Koszykówka Szachy Strzelectwo Tenis stołowy pkt Miejsce
DZ CHŁ DZ CHŁ DZ CHŁ DZ CHŁ DZ CHŁ DZ CHŁ
Bursa Szkolna Nr 2  4     –
 4  2  5  2 -
-
 4  -  3 -  24 IV 
Bursa Szkolna Nr 3  6     6
 6  6  6  4  5  3  6  6  6  2 62  I
Bursa Szkolna Nr 5  5    2
5
 4  4  6  6  5  5  5  4  4 55 II 
Bursa Szkolna Nr 6  2    4
 1  5 -
 5  -  4  5  6 36 III 
Bursa Szkolna Nr 7     -     1
2
3
 -  3  -  2  -  3 14
Internat SOSW     –
    5
 -  -  -  -  - -
 -  - -  5 IX 
Internat Pszczela Wola
    –
    3
 -  - -
 -  - -
 -  5  8 VI 
Internat PCEZ 3
    –
3
 -  -  - - -  - -  1 7 VII 
Internat XXI LO - - - - - - - 6  -  - -  - 6  VIII

 

Strzelectwo sportowe

XVII Interdyscyplinarny Turniej Sportowy Burs i Internatów  o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego

 Strzelectwo sportowe

 

Regulamin zawodów

Cel zawodów:

 • Propagowanie strzelectwa sportowego wśród młodzieży
 • Nabywanie umiejętności strzeleckich.
 • Wychowanie patriotyczne
 • Sportowa rywalizacja.

Organizator i wykonawca zawodów:

 • Bursa Szkolna Nr 3
 • UKS „Bursa3”
 • Koło Strzeleckie „Weteran”.

Zawody rozgrywane są w ramach XVII edycji Interdyscyplinarnego Turnieju Sportowego Burs i Internatów  o Puchar Marszałka Województwa  Lubelskiego

Obsługa zawodów:

 • Kierownik zawodów – Katarzyna Paśniczek
 • Sekretariat zawodów – Lech Kowalczyk

Sędziowie zawodów:   

 • Przewodniczący komisji klasyfikacyjnej – Dariusz Winiarczyk
 • Sędzia osi 10 m broni krótkiej – Jerzy Kursa
 • Sędzia osi 10 m broni długiej – Marzena Kępa

Miejsce i termin:

 • Strzelnice pneumatyczne w Bursie Szkolnej Nr 3, ul. Weteranów 3
 • 23 maja 2017 roku (wtorek) od godz. 16:30, wg ustalonej kolejności

Konkurencje:

 • Broń długa i krótka cal 4,5mm, odległość 10m
 • Strzelanie, postawa stojąca.
 • Broń długa Kpn 15 FWB-300, kaliber 4,5 mm, odległość 10 m. 5 strzałów próbnych do 1 tarczy i 15 strzałów ocenianych do 3 tarcz  (po 5 strzałów do tarczy) w czasie             15 minut.
 • Broń krótka Ppn 15 HW-40, kaliber 4,5 mm, odległość 10 m. 5 strzałów próbnych do 1 tarczy i 15 strzałów ocenianych do 3 tarcz  (po 5 strzałów do tarczy) w czasie 15minut.
 • Czas każdej serii – 3 min., łączny czas strzelania – 12 min.
 • Broń i amunicję zapewnia organizator.
 • Do zawodów dopuszcza się broń własną wyłącznie typu Kpn FWB-300

lub Ppn HW-40, która powinna być przewożona zgodnie przepisami i zabezpieczona przez opiekuna drużyny.

Uczestnictwo:  

 • W zawodach biorą udział wychowankowie burs i internatów aktualnie zamieszkujący te placówki, zgłoszeni do zawodów listą potwierdzoną przez dyrektora lub kierownika placówki
 • Placówka może zgłosić dwie drużyny. Każda składa się z 5 zawodników. Dopuszcza się dowolny skład drużyn (w każdej może być dowolna liczba dziewcząt lub chłopców)
 • Wyniki drużyny pierwszej zostaną zaliczone do kategorii dziewcząt
 • Wyniki drużyny drugiej zostaną zaliczone do kategorii chłopców
 • Jeżeli placówka wystawia jedną drużynę to o przynależności do kategorii decyduje skład osobowy (większość dziewcząt lub chłopców)
 • Uwaga! Ci sami zawodnicy nie mogą występować w obydwu drużynach!
 • W zawodach biorą udział pięcioosobowe reprezentacje placówek, z których 3 osoby strzelają Kpn oraz 2 strzelają Ppn.

Klasyfikacja:

 • Drużynowa – o wyniku zespołu decyduje suma punktacji poszczególnych zawodników strzelających z Kpn i Ppn (liczona do generalnej punktacji XVII Turnieju)
 • Indywidualna – prowadzona zarówno w kategorii: Kpn i Ppn

Inne postanowienia:

 • Obowiązuje strój i obuwie sportowe.
 • Za dyscyplinę drużyny odpowiada opiekun.
 • W sytuacji równej ilości punktów, decyduje ilość „10” , w przypadku równej ilości „10” decyduje wynik ostatniej serii pięciostrzałowej, przedostatniej, pierwszej.
 • Do spraw nieomówionych w ww. regulaminie mają zastosowanie aktualne przepisy PZSS.
 • Wyniki zawodów zostaną ogłoszone po zakończeniu zawodów, które są planowane po zakończeniu zawodów

Program zawodów:

 • Od 1630przeprowadzenie zawodów strzeleckich

Kolejność według protokołu losowania z dn. 20.10.2016 r.:

Bursa Szkolna Nr 6

Bursa Szkolna Nr 3

Internat PCEZ

Bursa Szkolna Nr 5

Bursa Szkolna Nr 2

Internat Pszczela Wola

Bursa Szkolna Nr 7

Szachy

XVII INTERDYSCYPLINARNY TURNIEJ SPORTOWY BURS I INTERNATÓW O PUCHAR MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Dyscyplinaszachy – turniej drużynowy

MiejsceBursa Szkolna Nr 3 w Lublinie, ul. Weteranów 3, Lublin

Czas15 maja 2017 r.  (poniedziałek)od godz. 16:30

 System gryChłopcy i dziewczęta grają w dwóch oddzielnych grupach.

W przypadku udziału do 4 drużyn w grupie obowiązuje  system 2-kołowy.
5-6 drużyn w grupie – system 1-kołowy.
7 i więcej drużyn w grupie – system szwajcarski na dystansie 5 rund.

Tempo gry 15 minut na zawodnika na partię.

Obowiązują aktualne przepisy FIDE dla szachów szybkich (które zostaną przypomniane przed rozpoczęciem turnieju przez Sędziego Głównego).

UdziałDrużyna składa się z 3 zawodników/zawodniczek.

Drużyna zostanie dopuszczona do rozgrywek, jeśli będzie się składała minimum z 2 zawodników/ zawodniczek. W przypadku udziału jedynie 2 zawodników/ zawodniczek walkower można oddać jedynie na 3-ej szachownicy.

Ocena wyników:

O zajętych przez drużynę miejscach w ostatecznej klasyfikacji decydują w kolejności:

 1. Duże punkty meczowe zdobyte przez drużynę (zwycięstwo: 2 pkt, remis: 1 pkt, porażka: 0 pkt)
 2. Małe punkty zdobyte przez poszczególnych zawodników (zwycięstwo: 1 pkt, remis: 0,5 pkt, porażka: 0 pkt)
 3. Wynik na 1-ej szachownicy
 4. Wynik na 2-ej szachownicy
 5. Wynik na 3-ej szachownicy

Sędzia Główny:

Krzysztof Góra – sędzia klasy państwowej

 

Tenis stołowy

REGULAMIN ROZGRYWEK TENISA STOŁOWEGO W RAMACH XVII INTERDYSCYPLINARNEGO TURNIEJU SPORTOWEGO BURS I INTERNATÓW W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 1. Uczestnictwo:
 • Drużynę stanowią wychowankowie jednej placówki, zespół liczy do 4  zawodników.
 • Wychowawca, opiekun grupy zobowiązany jest udostępnić organizatorowi listę imienną drużyny potwierdzoną przez dyrektora (kierownika) placówki oraz dokument identyfikujący zawodnika ze zdjęciem(legitymacja szkolna, dowód osobisty).
 • W przypadku udowodnienia zaangażowania zawodnika nie mieszkającego w danej placówce, drużyna zostanie zdyskwalifikowana i odsunięta od dalszych rozgrywek.
 1. Przepisy gry:
 • Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami PZTS
 • Każda drużyna dziewcząt i chłopców składa się z trzech zawodników podstawowych i jednego rezerwowego.
 • Podstawowy zawodnik może zostać zastąpiony rezerwowym wtedy rozgrywa wszystkie pojedynki, które pozostały do rozegrania w danym meczu.
 • Każdy pojedynek toczy się do wygraniadwóch setów przez jednego zawodnika, a każdy set do jedenastu punktów. 
 • Drużyna rozgrywa w danym meczu dziewięć pojedynków za każdy wygrany uzyskując po jednym punkcie.
 • Dopuszcza się do rozegrania meczu w przypadku gdy drużyny przystąpią do rozgrywek w niepełnych dwuosobowych składach. Drużyna traci wówczas ewentualne punkty, które zdobyłaby grając w komplecie.
 • W razie nie stawienia się drużyny na mecz przyznawany jestwalkower 9:0.
 • Mecze eliminacyjne rozgrywane są w dwóch grupach A i B (dziewczęta i chłopcy) systemem „każdy z każdym”.
 • Do półfinałów awansują dwie drużyny z każdej grupy z największą ilością punktów:
 • Zwycięzca z grupy A gra z drużyną która zajęła drugie miejsce w grupie B.
 • Zwycięzca z grupy B gra z drużyną, która zajęła drugie miejsce w grupie A.
 • Opiekunowie drużyn zapewniają swoim zawodnikom sprzęt do rozgrywek do tenisa stołowego

Ponadto zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami tenisa stołowego prosi się opiekunów drużyn o nie ingerowanie  w przebieg poszczególnych pojedynków oraz nie komentowanie i nie podpowiadanie zawodnikom w trakcie meczów. Można to robić w przerwie miedzy setami oraz w przypadku wzięcia jednominutowej przerwy czasowej przez trenera, która przysługuje jednorazowo w trakcie każdego pojedynku.

O wszystkich sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decyduje organizator.

 

Mecze eliminacyjne odbywać się będą w Bursie Szkolnej Nr 3 przy ul. Weteranów 3.

Tenis stołowy – grupy turniejowe

 

TENIS   STOŁOWY  – CHŁOPCY

GRUPA  A GRUPA   B
BS  6 BS  5
PSZCZELA  WOLA PCEZ
BS  3 BS  7
BS  2

 

         TENIS  STOŁOWY  – DZIEWCZĘTA

GRUPA  A GRUPA  B
BS  6 BS  3
PCEZ – rezygnacja drużyny BS  7  rezygnacja
BS  5 BS  2

 

Harmonogram rozgrywek:

24.04.2017 r.    (poniedziałek)     CHŁOPCY

godz. 17:30         BS 3 – BS 2      6 : 3

godz. 18:00         Internat Pszczela Wola – BS 2  6 : 3

godz. 18:30         Internat Pszczela Wola – BS 6   2 : 7

godz. 19:00         BS 6 – BS 2   8 : 1

godz. 19:30         Internat Pszczela Wola – BS 3   6 : 3

godz. 20:20         BS 6 – BS 3   9: 0

 

25.04.2017 r.    (wtorek)       DZIEWCZĘTA

godz. 17:30         BS 6 – BS 5   6 : 3

godz. 18:00         BS 3 – BS 2    5 : 4

 

26.04.2017 r.    (środa)      CHŁOPCY

godz. 17:30         BS 5 – BS 7    7 : 2

godz. 18:00         BS 7 – PCEZ    9 : 0

godz. 18:30         BS 5 – PCEZ   8 : 1

 

Półfinały i finały rozgrywek tenisa stołowego  rozegrane zostaną w czwartek – 27.04.2017 r., w sali gimnastycznej LCKZiU  przy ul. Magnoliowej. Wszystkie drużyny dziewcząt i chłopców zgłaszają się na godz. 16.30

PÓŁFINAŁY CHŁOPCÓW   

A1 – B2        BS6 – BS7     9 : 0

B1 – A2        BS5   –  INTERNAT PSZCZELA WOLA   4 : 5

PÓŁFINAŁY DZIEWCZĄT

A1 – B2        BS6   – BS2    9 : 0

B1 – A2        BS3 – BS5  7 : 2

FINAŁY  CHŁOPCÓW

mecz o I miejsce     BS6  – INTERNAT PSZCZELA WOLA   8 : 1

III miejsce – BS5

II miejsce – Internat Pszczela Wola

I miejsce – BS6

FINAŁY  DZIEWCZĄT

mecz o I miejsce  BS3 – BS6   6 : 3

III miejsce – BS5

II miejsce – BS6

I miejsce – BS3

 

KOSZYKÓWKA

REGULAMIN ROZGRYWEK KOSZYKÓWKI W RAMACH XVII INTERDYSCYPLINARNEGO TURNIEJU SPORTOWEGO            BURS I INTERNATÓW O PUCHAR MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 1. Uczestnictwo:
  • Drużynę stanowią wychowankowie jednej placówki, zespół liczy do 12 zawodników.
  • Wychowawca, opiekun grupy zobowiązany jest udostępnić organizatorowi listę imienną drużyny potwierdzoną przez dyrektora (kierownika) placówki oraz dokument identyfikujący zawodnika ze zdjęciem(legitymacja szkolna, dowód osobisty).
  • W przypadku udowodnienia zaangażowania zawodnika nie mieszkającego w danej placówce, drużyna zostanie zdyskwalifikowana i odsunięta od dalszych rozgrywek.
 2. Przepisy gry:
  • Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami PZKosz.
  • Czas gry: 4 kwarty po 7 minut z przerwami:
  – 5 minutową między drugą a trzecią kwartą
  – 2 minutową między pierwszą a drugą oraz trzecią a czwartą kwartą.
  • Gra toczy się bez zatrzymywania czasu.
  • W razie remisu zarządza się kolejno 3 minutowe dogrywki, aż do wyniku rozstrzygającego
  • W meczu są odnotowywane przewinienia indywidualne i drużynowe:
  – Zawodnik, który popełnił pięć fauli osobistych, zostanie o tym
  poinformowany przez sędziego i musi natychmiast opuścić grę. Jego zmiana musi zostać dokonana w ciągu trzydziestu sekund.
  – Kary drużynowe są naliczane po przekroczeniu czwartego przewinienia w każdej kwarcie. Drużyna poszkodowana otrzymuje za każdy kolejny faul na niej dwa rzuty osobiste
  – Za agresywne i niesportowe zachowanie zawodnika, sędzia może go ukarać przewinieniem technicznym – zawodnik faulowany wykonuje trzy rzuty osobiste, piłka po ich wykonaniu pozostaje w posiadaniu drużyna poszkodowanej. Jedno przewinienie techniczne w meczu jednego zawodnika eliminują go z dalszej gry.
  • Mecze eliminacyjne chłopców rozgrywane będą w dwóch grupach A i B.
  • Z każdej grupy do półfinału awansują po dwie drużyny, które w rozgrywkach eliminacyjnych grając „każdy z każdym” uzyskają najwięcej punktów.
  • W półfinale grają ze sobą:
  – Zwycięzca grupy B (A–1) z drugą drużyną grupy A (B–2)
  – Zwycięzca grupy A (A–2) z drugą drużyną grupy B (B–1) • Rozgrywki dziewcząt ze względu na małą liczbę zgłoszonych drużyn odbywać się będą systemem „każdy z każdym”
 3. Punktacja:
  Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za przegrane 1 punkt
  O kolejności miejsc decyduje:
  • Większe liczba zdobytych punktów
  • Jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów :
  – Większa liczba zdobytych punktów między zainteresowanymi drużynami (bezpośredni mecz)
  – Korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi koszami w spotkaniach tych drużyn
  – Lepszy stosunek koszy zdobytych do straconych w całym turnieju
  – Większa liczba zdobytych koszy w całym turnieju
  O wszystkich sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decyduje organizator.

Rozgrywki piłki siatkowej będą odbywać się w dwóch salach gimnastycznych:

 • poniedziałki w ZST-K przy ul. Zemborzyckiej 82 w godz. 19:30 – 21:30
 • czwartki w ZST-K przy ul. Zemborzyckiej 82 w godz. 20:00 – 21:30
 • czwartki w XXIII LO przy ul. Poniatowskiego 5 w godz. 17:40 – 19:30

Koszykówka

DZIEWCZĘTA

GRUPA  A GRUPA  B
BS  3 BS  5
PCEZ BS  2
 
DZIEWCZĘTA GRUPA A BS3 PCEZ PUNKTY MIEJSCE
BS3 20:0  2  I
PCEZ  0:20  0  II

 

DZIEWCZĘTA GRUP B BS5 BS2 PUNKTY MIEJSCE
BS5  21:24  1 II
BS2 24:21  2  I

CHŁOPCY

GRUPA  A GRUPA  B
BS  6 BS  3
BS  7 BS  5
BS 2

 

CHŁOPCY GRUPA A BS6 BS7 BS2 PUNKTY MIEJSCE
BS6  38 : 11 94 : 10  4 I
BS7  11 : 38 34 : 28  3  II
BS2 10 : 94  28 : 34  2  III

 

CHŁOPCY GRUPA B
BS3 BS5 PUNKTY MIEJSCE
BS3  22 : 25  1  II
BS5  25 : 22  2  I

 

Harmonogram rozgrywek:

23.03.2017 r. czwartek (XXIII LO)

17:40   BS5 – BS 2     dziewczęta       21 : 24

18:30   BS 3 – PCEZ  dziewczęta      20 : 0  walkower

 

23.03.2017 r. czwartek (ZSTK)

20:00 BS 6 – BS 7 chłopcy        38 : 11

 

27.03.2017 r. poniedziałek (ZSTK)

19:15   BS 7 – BS 2 chłopcy  34 : 28

20:00 BS 6– BS 2 chłopcy   94 : 10

20:45 BS 5 – BS 3 chłopcy   25 : 22

 

30.03.2017 r. czwartek (ZSTK)

Półfinały dziewczęta

20:00    A1 – B2  BS3 – BS5     14 : 12

20:40   B1 – B2   BS2 – PCEZ   20 : 0 walkower

 

03.04.2017 r. poniedziałek (ZSTK)

Półfinały chłopcy

19.30    A1 – B2   BS6 –  BS3   45 : 30

20.15  B1 – A2     BS5  -  BS7   29 : 11

 

06.04.2017 r. czwartek (ZSTK)

Finały dziewczęta

III miejsce    BS5

20:00   mecz o I miejsce  BS3 –  BS2 10 : 4

I miejsce – BS3

II miejsce – BS2

III miejsce – BS5

 

10.04.2017 r. poniedziałek (ZSTK)

Finały chłopcy

19:30   mecz o III miejsce  BS3 – BS7    27 : 4

20:15   mecz o I miejsce      BS6 – BS5    41 : 27

I miejsce – BS5

II miejsce – BS6

III miejsce – BS3