UKS

"Bursa 3"

Program „Sportowa szkoła”

KORZYSTAMY Z PRORRAMU „SPORTOWA SZKOŁA”

W tym roku szkolnym po raz kolejny jesteśmy beneficjentami programu„Sportowa Szkoła”, który prowadzony jest przez Gminę Lublin.

Udział w programie umożliwia nam bezpłatny dostęp do obiektów sportowych, a co za tym idzie prowadzenie zajęć i rozgrywek sportowych, a przede wszystkim kolejnej edycji Turnieju Sportowego Burs i Internatów.

W roku szkolnym 2017/2018 zajęcia odbywać się będą w następujących salach gimnastycznych:

 • Wtorek – w godz. 18.00 – 19.30 – sala gimnastyczna   XXIII LO,
 1. Poniatowskiego 5
 • Środa – w godz. 17.00 – 19.00 – sala gimnastyczna B ZSS,
 1. Długosza 10

 

           SERDECZNIE ZAPRASZAMY

        UKS „Bursa3”

XVII Turniej Sportowy – klasyfikacja generalna

  Halowa piłka nożna Piłka siatkowa Koszykówka Szachy Strzelectwo Tenis stołowy pkt Miejsce
DZ CHŁ DZ CHŁ DZ CHŁ DZ CHŁ DZ CHŁ DZ CHŁ
Bursa Szkolna Nr 2  4     –
 4  2  5  2 -
-
 4  -  3 -  24 IV 
Bursa Szkolna Nr 3  6     6
 6  6  6  4  5  3  6  6  6  2 62  I
Bursa Szkolna Nr 5  5    2
5
 4  4  6  6  5  5  5  4  4 55 II 
Bursa Szkolna Nr 6  2    4
 1  5 -
 5  -  4  5  6 36 III 
Bursa Szkolna Nr 7     -     1
2
3
 -  3  -  2  -  3 14
Internat SOSW     –
    5
 -  -  -  -  - -
 -  - -  5 IX 
Internat Pszczela Wola
    –
    3
 -  - -
 -  - -
 -  5  8 VI 
Internat PCEZ 3
    –
3
 -  -  - - -  - -  1 7 VII 
Internat XXI LO - - - - - - - 6  -  - -  - 6  VIII

 

Strzelectwo sportowe

XVII Interdyscyplinarny Turniej Sportowy Burs i Internatów  o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego

 Strzelectwo sportowe

 

Regulamin zawodów

Cel zawodów:

 • Propagowanie strzelectwa sportowego wśród młodzieży
 • Nabywanie umiejętności strzeleckich.
 • Wychowanie patriotyczne
 • Sportowa rywalizacja.

Organizator i wykonawca zawodów:

 • Bursa Szkolna Nr 3
 • UKS „Bursa3”
 • Koło Strzeleckie „Weteran”.

Zawody rozgrywane są w ramach XVII edycji Interdyscyplinarnego Turnieju Sportowego Burs i Internatów  o Puchar Marszałka Województwa  Lubelskiego

Obsługa zawodów:

 • Kierownik zawodów – Katarzyna Paśniczek
 • Sekretariat zawodów – Lech Kowalczyk

Sędziowie zawodów:   

 • Przewodniczący komisji klasyfikacyjnej – Dariusz Winiarczyk
 • Sędzia osi 10 m broni krótkiej – Jerzy Kursa
 • Sędzia osi 10 m broni długiej – Marzena Kępa

Miejsce i termin:

 • Strzelnice pneumatyczne w Bursie Szkolnej Nr 3, ul. Weteranów 3
 • 23 maja 2017 roku (wtorek) od godz. 16:30, wg ustalonej kolejności

Konkurencje:

 • Broń długa i krótka cal 4,5mm, odległość 10m
 • Strzelanie, postawa stojąca.
 • Broń długa Kpn 15 FWB-300, kaliber 4,5 mm, odległość 10 m. 5 strzałów próbnych do 1 tarczy i 15 strzałów ocenianych do 3 tarcz  (po 5 strzałów do tarczy) w czasie             15 minut.
 • Broń krótka Ppn 15 HW-40, kaliber 4,5 mm, odległość 10 m. 5 strzałów próbnych do 1 tarczy i 15 strzałów ocenianych do 3 tarcz  (po 5 strzałów do tarczy) w czasie 15minut.
 • Czas każdej serii – 3 min., łączny czas strzelania – 12 min.
 • Broń i amunicję zapewnia organizator.
 • Do zawodów dopuszcza się broń własną wyłącznie typu Kpn FWB-300

lub Ppn HW-40, która powinna być przewożona zgodnie przepisami i zabezpieczona przez opiekuna drużyny.

Uczestnictwo:  

 • W zawodach biorą udział wychowankowie burs i internatów aktualnie zamieszkujący te placówki, zgłoszeni do zawodów listą potwierdzoną przez dyrektora lub kierownika placówki
 • Placówka może zgłosić dwie drużyny. Każda składa się z 5 zawodników. Dopuszcza się dowolny skład drużyn (w każdej może być dowolna liczba dziewcząt lub chłopców)
 • Wyniki drużyny pierwszej zostaną zaliczone do kategorii dziewcząt
 • Wyniki drużyny drugiej zostaną zaliczone do kategorii chłopców
 • Jeżeli placówka wystawia jedną drużynę to o przynależności do kategorii decyduje skład osobowy (większość dziewcząt lub chłopców)
 • Uwaga! Ci sami zawodnicy nie mogą występować w obydwu drużynach!
 • W zawodach biorą udział pięcioosobowe reprezentacje placówek, z których 3 osoby strzelają Kpn oraz 2 strzelają Ppn.

Klasyfikacja:

 • Drużynowa – o wyniku zespołu decyduje suma punktacji poszczególnych zawodników strzelających z Kpn i Ppn (liczona do generalnej punktacji XVII Turnieju)
 • Indywidualna – prowadzona zarówno w kategorii: Kpn i Ppn

Inne postanowienia:

 • Obowiązuje strój i obuwie sportowe.
 • Za dyscyplinę drużyny odpowiada opiekun.
 • W sytuacji równej ilości punktów, decyduje ilość „10” , w przypadku równej ilości „10” decyduje wynik ostatniej serii pięciostrzałowej, przedostatniej, pierwszej.
 • Do spraw nieomówionych w ww. regulaminie mają zastosowanie aktualne przepisy PZSS.
 • Wyniki zawodów zostaną ogłoszone po zakończeniu zawodów, które są planowane po zakończeniu zawodów

Program zawodów:

 • Od 1630przeprowadzenie zawodów strzeleckich

Kolejność według protokołu losowania z dn. 20.10.2016 r.:

Bursa Szkolna Nr 6

Bursa Szkolna Nr 3

Internat PCEZ

Bursa Szkolna Nr 5

Bursa Szkolna Nr 2

Internat Pszczela Wola

Bursa Szkolna Nr 7

Szachy

XVII INTERDYSCYPLINARNY TURNIEJ SPORTOWY BURS I INTERNATÓW O PUCHAR MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Dyscyplinaszachy – turniej drużynowy

MiejsceBursa Szkolna Nr 3 w Lublinie, ul. Weteranów 3, Lublin

Czas15 maja 2017 r.  (poniedziałek)od godz. 16:30

 System gryChłopcy i dziewczęta grają w dwóch oddzielnych grupach.

W przypadku udziału do 4 drużyn w grupie obowiązuje  system 2-kołowy.
5-6 drużyn w grupie – system 1-kołowy.
7 i więcej drużyn w grupie – system szwajcarski na dystansie 5 rund.

Tempo gry 15 minut na zawodnika na partię.

Obowiązują aktualne przepisy FIDE dla szachów szybkich (które zostaną przypomniane przed rozpoczęciem turnieju przez Sędziego Głównego).

UdziałDrużyna składa się z 3 zawodników/zawodniczek.

Drużyna zostanie dopuszczona do rozgrywek, jeśli będzie się składała minimum z 2 zawodników/ zawodniczek. W przypadku udziału jedynie 2 zawodników/ zawodniczek walkower można oddać jedynie na 3-ej szachownicy.

Ocena wyników:

O zajętych przez drużynę miejscach w ostatecznej klasyfikacji decydują w kolejności:

 1. Duże punkty meczowe zdobyte przez drużynę (zwycięstwo: 2 pkt, remis: 1 pkt, porażka: 0 pkt)
 2. Małe punkty zdobyte przez poszczególnych zawodników (zwycięstwo: 1 pkt, remis: 0,5 pkt, porażka: 0 pkt)
 3. Wynik na 1-ej szachownicy
 4. Wynik na 2-ej szachownicy
 5. Wynik na 3-ej szachownicy

Sędzia Główny:

Krzysztof Góra – sędzia klasy państwowej

 

Tenis stołowy

REGULAMIN ROZGRYWEK TENISA STOŁOWEGO W RAMACH XVII INTERDYSCYPLINARNEGO TURNIEJU SPORTOWEGO BURS I INTERNATÓW W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 1. Uczestnictwo:
 • Drużynę stanowią wychowankowie jednej placówki, zespół liczy do 4  zawodników.
 • Wychowawca, opiekun grupy zobowiązany jest udostępnić organizatorowi listę imienną drużyny potwierdzoną przez dyrektora (kierownika) placówki oraz dokument identyfikujący zawodnika ze zdjęciem(legitymacja szkolna, dowód osobisty).
 • W przypadku udowodnienia zaangażowania zawodnika nie mieszkającego w danej placówce, drużyna zostanie zdyskwalifikowana i odsunięta od dalszych rozgrywek.
 1. Przepisy gry:
 • Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami PZTS
 • Każda drużyna dziewcząt i chłopców składa się z trzech zawodników podstawowych i jednego rezerwowego.
 • Podstawowy zawodnik może zostać zastąpiony rezerwowym wtedy rozgrywa wszystkie pojedynki, które pozostały do rozegrania w danym meczu.
 • Każdy pojedynek toczy się do wygraniadwóch setów przez jednego zawodnika, a każdy set do jedenastu punktów. 
 • Drużyna rozgrywa w danym meczu dziewięć pojedynków za każdy wygrany uzyskując po jednym punkcie.
 • Dopuszcza się do rozegrania meczu w przypadku gdy drużyny przystąpią do rozgrywek w niepełnych dwuosobowych składach. Drużyna traci wówczas ewentualne punkty, które zdobyłaby grając w komplecie.
 • W razie nie stawienia się drużyny na mecz przyznawany jestwalkower 9:0.
 • Mecze eliminacyjne rozgrywane są w dwóch grupach A i B (dziewczęta i chłopcy) systemem „każdy z każdym”.
 • Do półfinałów awansują dwie drużyny z każdej grupy z największą ilością punktów:
 • Zwycięzca z grupy A gra z drużyną która zajęła drugie miejsce w grupie B.
 • Zwycięzca z grupy B gra z drużyną, która zajęła drugie miejsce w grupie A.
 • Opiekunowie drużyn zapewniają swoim zawodnikom sprzęt do rozgrywek do tenisa stołowego

Ponadto zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami tenisa stołowego prosi się opiekunów drużyn o nie ingerowanie  w przebieg poszczególnych pojedynków oraz nie komentowanie i nie podpowiadanie zawodnikom w trakcie meczów. Można to robić w przerwie miedzy setami oraz w przypadku wzięcia jednominutowej przerwy czasowej przez trenera, która przysługuje jednorazowo w trakcie każdego pojedynku.

O wszystkich sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decyduje organizator.

 

Mecze eliminacyjne odbywać się będą w Bursie Szkolnej Nr 3 przy ul. Weteranów 3.

Tenis stołowy – grupy turniejowe

 

TENIS   STOŁOWY  – CHŁOPCY

GRUPA  A GRUPA   B
BS  6 BS  5
PSZCZELA  WOLA PCEZ
BS  3 BS  7
BS  2

 

         TENIS  STOŁOWY  – DZIEWCZĘTA

GRUPA  A GRUPA  B
BS  6 BS  3
PCEZ – rezygnacja drużyny BS  7  rezygnacja
BS  5 BS  2

 

Harmonogram rozgrywek:

24.04.2017 r.    (poniedziałek)     CHŁOPCY

godz. 17:30         BS 3 – BS 2      6 : 3

godz. 18:00         Internat Pszczela Wola – BS 2  6 : 3

godz. 18:30         Internat Pszczela Wola – BS 6   2 : 7

godz. 19:00         BS 6 – BS 2   8 : 1

godz. 19:30         Internat Pszczela Wola – BS 3   6 : 3

godz. 20:20         BS 6 – BS 3   9: 0

 

25.04.2017 r.    (wtorek)       DZIEWCZĘTA

godz. 17:30         BS 6 – BS 5   6 : 3

godz. 18:00         BS 3 – BS 2    5 : 4

 

26.04.2017 r.    (środa)      CHŁOPCY

godz. 17:30         BS 5 – BS 7    7 : 2

godz. 18:00         BS 7 – PCEZ    9 : 0

godz. 18:30         BS 5 – PCEZ   8 : 1

 

Półfinały i finały rozgrywek tenisa stołowego  rozegrane zostaną w czwartek – 27.04.2017 r., w sali gimnastycznej LCKZiU  przy ul. Magnoliowej. Wszystkie drużyny dziewcząt i chłopców zgłaszają się na godz. 16.30

PÓŁFINAŁY CHŁOPCÓW   

A1 – B2        BS6 – BS7     9 : 0

B1 – A2        BS5   –  INTERNAT PSZCZELA WOLA   4 : 5

PÓŁFINAŁY DZIEWCZĄT

A1 – B2        BS6   – BS2    9 : 0

B1 – A2        BS3 – BS5  7 : 2

FINAŁY  CHŁOPCÓW

mecz o I miejsce     BS6  – INTERNAT PSZCZELA WOLA   8 : 1

III miejsce – BS5

II miejsce – Internat Pszczela Wola

I miejsce – BS6

FINAŁY  DZIEWCZĄT

mecz o I miejsce  BS3 – BS6   6 : 3

III miejsce – BS5

II miejsce – BS6

I miejsce – BS3

 

KOSZYKÓWKA

REGULAMIN ROZGRYWEK KOSZYKÓWKI W RAMACH XVII INTERDYSCYPLINARNEGO TURNIEJU SPORTOWEGO            BURS I INTERNATÓW O PUCHAR MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 1. Uczestnictwo:
  • Drużynę stanowią wychowankowie jednej placówki, zespół liczy do 12 zawodników.
  • Wychowawca, opiekun grupy zobowiązany jest udostępnić organizatorowi listę imienną drużyny potwierdzoną przez dyrektora (kierownika) placówki oraz dokument identyfikujący zawodnika ze zdjęciem(legitymacja szkolna, dowód osobisty).
  • W przypadku udowodnienia zaangażowania zawodnika nie mieszkającego w danej placówce, drużyna zostanie zdyskwalifikowana i odsunięta od dalszych rozgrywek.
 2. Przepisy gry:
  • Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami PZKosz.
  • Czas gry: 4 kwarty po 7 minut z przerwami:
  – 5 minutową między drugą a trzecią kwartą
  – 2 minutową między pierwszą a drugą oraz trzecią a czwartą kwartą.
  • Gra toczy się bez zatrzymywania czasu.
  • W razie remisu zarządza się kolejno 3 minutowe dogrywki, aż do wyniku rozstrzygającego
  • W meczu są odnotowywane przewinienia indywidualne i drużynowe:
  – Zawodnik, który popełnił pięć fauli osobistych, zostanie o tym
  poinformowany przez sędziego i musi natychmiast opuścić grę. Jego zmiana musi zostać dokonana w ciągu trzydziestu sekund.
  – Kary drużynowe są naliczane po przekroczeniu czwartego przewinienia w każdej kwarcie. Drużyna poszkodowana otrzymuje za każdy kolejny faul na niej dwa rzuty osobiste
  – Za agresywne i niesportowe zachowanie zawodnika, sędzia może go ukarać przewinieniem technicznym – zawodnik faulowany wykonuje trzy rzuty osobiste, piłka po ich wykonaniu pozostaje w posiadaniu drużyna poszkodowanej. Jedno przewinienie techniczne w meczu jednego zawodnika eliminują go z dalszej gry.
  • Mecze eliminacyjne chłopców rozgrywane będą w dwóch grupach A i B.
  • Z każdej grupy do półfinału awansują po dwie drużyny, które w rozgrywkach eliminacyjnych grając „każdy z każdym” uzyskają najwięcej punktów.
  • W półfinale grają ze sobą:
  – Zwycięzca grupy B (A–1) z drugą drużyną grupy A (B–2)
  – Zwycięzca grupy A (A–2) z drugą drużyną grupy B (B–1) • Rozgrywki dziewcząt ze względu na małą liczbę zgłoszonych drużyn odbywać się będą systemem „każdy z każdym”
 3. Punktacja:
  Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za przegrane 1 punkt
  O kolejności miejsc decyduje:
  • Większe liczba zdobytych punktów
  • Jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów :
  – Większa liczba zdobytych punktów między zainteresowanymi drużynami (bezpośredni mecz)
  – Korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi koszami w spotkaniach tych drużyn
  – Lepszy stosunek koszy zdobytych do straconych w całym turnieju
  – Większa liczba zdobytych koszy w całym turnieju
  O wszystkich sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decyduje organizator.

Rozgrywki piłki siatkowej będą odbywać się w dwóch salach gimnastycznych:

 • poniedziałki w ZST-K przy ul. Zemborzyckiej 82 w godz. 19:30 – 21:30
 • czwartki w ZST-K przy ul. Zemborzyckiej 82 w godz. 20:00 – 21:30
 • czwartki w XXIII LO przy ul. Poniatowskiego 5 w godz. 17:40 – 19:30

Koszykówka

DZIEWCZĘTA

GRUPA  A GRUPA  B
BS  3 BS  5
PCEZ BS  2
 
DZIEWCZĘTA GRUPA A BS3 PCEZ PUNKTY MIEJSCE
BS3 20:0  2  I
PCEZ  0:20  0  II

 

DZIEWCZĘTA GRUP B BS5 BS2 PUNKTY MIEJSCE
BS5  21:24  1 II
BS2 24:21  2  I

CHŁOPCY

GRUPA  A GRUPA  B
BS  6 BS  3
BS  7 BS  5
BS 2

 

CHŁOPCY GRUPA A BS6 BS7 BS2 PUNKTY MIEJSCE
BS6  38 : 11 94 : 10  4 I
BS7  11 : 38 34 : 28  3  II
BS2 10 : 94  28 : 34  2  III

 

CHŁOPCY GRUPA B
BS3 BS5 PUNKTY MIEJSCE
BS3  22 : 25  1  II
BS5  25 : 22  2  I

 

Harmonogram rozgrywek:

23.03.2017 r. czwartek (XXIII LO)

17:40   BS5 – BS 2     dziewczęta       21 : 24

18:30   BS 3 – PCEZ  dziewczęta      20 : 0  walkower

 

23.03.2017 r. czwartek (ZSTK)

20:00 BS 6 – BS 7 chłopcy        38 : 11

 

27.03.2017 r. poniedziałek (ZSTK)

19:15   BS 7 – BS 2 chłopcy  34 : 28

20:00 BS 6– BS 2 chłopcy   94 : 10

20:45 BS 5 – BS 3 chłopcy   25 : 22

 

30.03.2017 r. czwartek (ZSTK)

Półfinały dziewczęta

20:00    A1 – B2  BS3 – BS5     14 : 12

20:40   B1 – B2   BS2 – PCEZ   20 : 0 walkower

 

03.04.2017 r. poniedziałek (ZSTK)

Półfinały chłopcy

19.30    A1 – B2   BS6 –  BS3   45 : 30

20.15  B1 – A2     BS5  -  BS7   29 : 11

 

06.04.2017 r. czwartek (ZSTK)

Finały dziewczęta

III miejsce    BS5

20:00   mecz o I miejsce  BS3 –  BS2 10 : 4

I miejsce – BS3

II miejsce – BS2

III miejsce – BS5

 

10.04.2017 r. poniedziałek (ZSTK)

Finały chłopcy

19:30   mecz o III miejsce  BS3 – BS7    27 : 4

20:15   mecz o I miejsce      BS6 – BS5    41 : 27

I miejsce – BS5

II miejsce – BS6

III miejsce – BS3

 

PIŁKA SIATKOWA

REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKI SIATKOWEJ W RAMACH XVII INTERDYSCYPLINARNEGO TURNIEJU SPORTOWEGO BURS I INTERNATÓW O PUCHAR MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 1. Uczestnictwo:
 • Drużynę stanowią wychowankowie jednej placówki, zespół liczy do 12 zawodników.
 • Wychowawca, opiekun grupy zobowiązany jest udostępnić organizatorowi listę imienną drużyny potwierdzoną przez dyrektora (kierownika) placówki oraz dokument identyfikujący zawodnika ze zdjęciem(legitymacja szkolna, dowód osobisty).
 • W przypadku udowodnienia zaangażowania zawodnika nie mieszkającego w danej placówce, drużyna zostanie zdyskwalifikowana i odsunięta od dalszych rozgrywek.
 1. Przepisy gry:
 • Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami PZPS.
 • Wysokość siatki:
 • Dziewczęta: 224 cm
 • Chłopcy: 243 cm
 • Spotkanie rozgrywa się do dwóch wygranych setów, w przypadku remisu trzeci set do 15 punktów.
 • Każdy zespół ma prawo w każdym secie maksymalnie do dwóch przerw na odpoczynek i sześciu zmian zawodników. Wszystkie przerwy na odpoczynek trwają po 30 sekund.
 • Zawodnik ustawienia początkowego może opuścić boisko tylko jeden raz w secie. Może także w tym samym secie powrócić na boisko, ale tylko na miejsce w ustawieniu, które zajmował przed opuszczeniem
 • Zawodnik rezerwowy może wejść na boisko tylko jeden raz w secie na miejsce zawodnika z ustawienia początkowego i może być zmieniony tylko przez tego samego zawodnika, którego zmienił.
 1. System rozgrywek
 • Mecze eliminacyjnedziewcząt i chłopców, będą rozgrywane w dwóch grupach A i B.
 • Zespoły w grupach grają systemem „ każdy z każdym”. Z każdej grupy do finału awansuje po dwie drużyny, które uzyskają najwięcej punktów.
 • W przypadku równej ilości punktów o awansie decyduje stosunek setów, a w dalszej kolejności wynik spotkania bezpośredniego pomiędzy tymi zespołami.
 • W półfinale zagrają ze sobą:
 • Zwycięzca grupyA ( A 1 ) z drugą drużyną grupy B ( B 2 )
 • Zwycięzca grupyB ( B 1 ) z drugą drużyną grupy A ( A 2 )
 1. Punktacja:

Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za przegrane 1 punkt, za walkower 0 punktów.

Zespół, który bez uzasadnionych powodów nie stawi się na boisku w wyznaczonym terminie, przegrywa mecz walkowerem z wynikiem 0:2 w setach i 0:25 w każdym secie.

Zespół, który zdobył większą ilość punktów, zajmuje wyższe miejsce w tabeli rozgrywek. W przypadku uzyskania przez dwa lub więcej zespołów równej ilości punktów o kolejności miejsc w tabeli rozgrywek decydują kolejno:

 •  stosunek pomiędzy ogólną liczbą zdobytych i straconych setów we wszystkich rozegranych spotkaniach,
 • stosunek pomiędzy ogólną liczbą zdobytych i straconych małych punktów we wszystkich    rozegranych setach w spotkaniach,
 •  wynik bezpośredniego spotkania.

Za korzystniejszy uznawany jest zawsze ten ze stosunków, który jest liczbowo większy.

 1. Zachowanie uczestników zawodów
 • Uczestnicy muszą przyjmować decyzje sędziów w duchu sportowym, bez dyskusji.
 • W przypadku wątpliwości jedynie grający kapitan może zwrócić się do sędziego z prośbą          o wyjaśnienie.
 • Za niewłaściwe zachowanie zawodnika uznaje się: gesty lub słowa pogardliwe, sprzeczne z dobrymi manierami lub zasadami moralnymi; zachowanie obraźliwe; agresję fizyczną lub groźby.
 • Zgodnie z oceną sędziego w zależności od stopnia przewinienia stosuje się i zapisuje w protokole zawodów następujące sankcje:
 • Upomnienie ustne – przyznanie punktu i zagrywki przeciwnikowi
 • Żółta kartka – wykluczenie zawodnika do końca seta, zawodnik musi być zmieniony regulaminowo oraz przyznanie punktu i zagrywki przeciwnikowi
 • Czerwona kartka – dyskwalifikacja z meczu i pozostałych spotkań w ramach turnieju piłki siatkowej oraz przyznanie punktu i zagrywki przeciwnikowi

Przystąpienie do rozgrywek piłki siatkowej jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu turnieju.

Grupy turniejowe:

Piłka siatkowa

Dziewczęta

GRUPA A GRUPA B
Bursa Szkolna Nr 3 Bursa Szkolna Nr 5
Bursa Szkolna Nr 2 Bursa Szkolna Nr 6
Bursa Szkolna Nr 7 Internat PCEZ

Chłopcy

GRUPA A GRUPA B
Bursa Szkolna Nr 5 Bursa Szkolna Nr 7
Bursa Szkolna Nr 3 Bursa Szkolna Nr 6
Bursa Szkolna Nr 2

 

Rozgrywki piłki siatkowej będą odbywać się  w sali gimnastycznej ZST-K przy ul. Zemborzyckiej  82 w poniedziałki  i czwartki w godz. 20:00 – 21:30

DZIEWCZĘTA GRUPA A BS3 BS2 BS7 PUNKTY MIEJSCE
BS3  2 : 0  2 : 0  4  I
BS2 0 : 2  2 : 1  3 II
BS7 0 : 2 1 : 2  2  III

 

DZIEWCZĘTA GRUPA B BS5 BS6 PCEZ PUNKTY MIEJSCE
BS5 2 : 0 2 : 1  4  I
BS6 0 : 2  0 : 2 2  III
PCEZ 1 : 2 2 : 0 3  II

 

CHŁOPCY GRUPA A BS5 BS3 BS2 PUNKTY MIEJSCE
BS5 2 : 1  2 : 0  4  I
BS3 1 : 2  2 : 0 w  3  II
BS2 0 : 2 w  0 : 2  1  III

 

CHŁOPCY GRUPA  B BS7 BS6 PUNKTY MIEJSCE
BS7 2 : 0  2  I
BS6 o : 2  1  II

 

Harmonogram rozgrywek piłki siatkowej dziewcząt i chłopców

13.02.2017 (poniedziałek)

20:00   BS 6 – PCEZ dziewczęta    0 : 2

20:40   BS 5 – BS 2 chłopcy            2 : 0

 

16.02.2017 (czwartek)

20:00   BS 5 – PCEZ dziewczęta   2 : 1

20:40   BS 7 – BS 6 chłopcy           2 : 0

 

20.02.2017 (poniedziałek)

20:00   BS 2 – BS 3 chłopcy          0 : 2 walkower

20:40   BS 3 – BS 7 dziewczęta      2 : 0

 

23.02.2017 (czwartek)

20:00   BS 2 – BS 7 dziewczęta     2 : 1

20:40   BS 5 –BS 6 dziewczęta     2 : 0

 

27.02.2017 (poniedziałek)

20:00   BS 5 – BS 3 chłopcy        2 : 1  

20:40   BS 3 – BS 2 dziewczęta   2 : 0

 

02.03.2017 (czwartek)

PÓŁFINAŁY DZIEWCZĄT

20:00   A1 – B2        BS3 –  PCEZ      2 : 0

20:40   B1 – A2         BS5 –  BS2        2 : 0

 

06.03.2017 (poniedziałek)

PÓŁFINAŁY CHŁOPCÓW

20:00   A1 – B2      BS5  – BS6       1 : 2

20:40   B1 – A2      BS7 -BS3         0 : 2

 

09.03.2017 (czwartek)

FINAŁY DZIEWCZĄT

20:00   mecz o III miejsce      PCEZ – BS2   0 : 2

20:40   mecz o I miejsce          BS5 – BS3     0 : 2

   IV miejsce – PCEZ

III miejsce – BS2

II miejsce – BS5

I miejsce – BS3

 

13.03.2017 (poniedziałek)

FINAŁY CHŁOPCÓW

19:15   mecz o III miejsce      BS7 : BS5      1 : 2

20:10   mecz o I miejsce         BS6 : BS3    0 : 2

 

IV miejsce – BS7

III miejsce – BS5

II miejsce – BS6

I miejsce – BS3

 

XVII INTERDYSCYPLINARNY TURNIEJ SPORTOWY

BURS I INTERNATÓW

O PUCHAR MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

 

 

W dniu 20.10.2016 r. o godz. 20:30 w Bursie Szkolnej Nr 3 przy ul. Weteranów 3 odbyło się losowanie grup turniejowych. Odpowiedzialni za losowanie byli: Pan Dariusz Winiarczyk (sędzia główny zawodów) oraz Pan Lech Kowalczyk.

Protokół z losowania

Regulamin turnieju

 

HALOWA PIŁKA NOŻNA

REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ W RAMACH XVII INTERDYSCYPLINARNEGO TURNIEJU SPORTOWEGO BURS I INTERNATÓW W ROKU SZKOLNYM 2016/2017.

 1. Uczestnictwo:
 • Drużynę stanowią wychowankowie jednej placówki, zespół liczy do 10 zawodników.
 • Wychowawca, opiekun grupy zobowiązany jest udostępnić organizatorowi listę imienną drużyny potwierdzoną przez dyrektora (kierownika) placówki oraz dokument identyfikujący zawodnika ze zdjęciem(legitymacja szkolna, dowód osobisty).
 • W przypadku udowodnienia zaangażowania do rozgrywek zawodnika nie mieszkającego w danej placówce, drużyna zostanie zdyskwalifikowana i odsunięta od dalszych rozgrywek.
 1. Przepisy gry:

Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami PZPN z ułatwieniami:

 • Zespół składa się z czterech zawodników w polu + bramkarz.
 • Czas gry: 2 połowy po 10 minut + 2 minuty przerwy.
 • Bramkarz może chwytać piłkę rękami tylko w polu bramkowym.
 • Gra bez „ spalonego ”
 • Zmiany hokejowe ( błędy będą karane jak w futsalu).
 • Bramkarz, po aucie bramkowym, wprowadza piłkę do gry ręką
 • Zakaz powrotnego podania do bramkarza w ręce
 • Jeżeli piłka opuści boisko przez linię boczną, wykonujemy wrzut z linii lub z 25 cm spoza boiska
 • Rozgrywki eliminacyjne toczą się w dwóch grupach: Gr. A i Gr. B. w przypadku małej liczby zgłoszonych drużyn organizator dopuszcza zastosowanie w fazie eliminacyjnej rozgrywek systemem każdy z każdym.
 • Spotkania eliminacyjne odbywają się systemem „ każdy z każdym”. Do fazy półfinałowej awansują dwie najlepsze drużyny z każdej grupy.
 • W półfinale grają ze sobą:
 • Zwycięzca Gr. A z drugą drużyną Gr. B
 • Zwycięzca Gr. B z drugą drużyną Gr. A
 • Zwycięzcy tych spotkań grają w finale o pierwsze miejsce, pokonani rozegrają mecz o trzecie miejsce.
 1. Kary:
 • Żółta kartka – 1 minuta
 • Czerwona kartka – usunięcie z boiska do końca meczu, zespół gra 2 minuty w osłabieniu, lub do utraty bramki
 • Zawodnik, który otrzymał czerwoną kartkę nie bierze udziału w kolejnym meczu
 • Druga czerwona kartka w turnieju – wykluczenie z turnieju
 • Za wybitnie agresywne , niesportowe zachowanie lub wulgarne odzywki – czerwona kartka i po decyzji komisji (organizator i sędziowie) – wykluczenie z turnieju
 1. Punktacja:

Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 3 pkt., za remis 1pkt. Za przegraną 0 pkt. Nie zgłoszenie się na mecz oznacza walkower  0:3

O kolejności miejsc decyduje:

 • Większa liczba zdobytych punktów
 • Jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów:
 • Większa liczba zdobytych punktów między zainteresowanymi drużynami (bezpośredni mecz)
 • Korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn
 • Lepsza różnica bramek w całym turnieju
 • Większa liczba zdobytych bramek w całym turnieju

W meczach, które muszą wyłonić zwycięzcę, w przypadku remisu przeprowadza się pięciominutową dogrywkę . Następnie rzuty karne strzelane najpierw po trzy, potem po razie do skutku.

O wszystkich sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decyduje organizator.

 UWAGA!!!!!

Rozgrywki halowej piłki nożnej będą rozgrywane w sali gimnastycznej ZSTK przy  ul. Zemborzyckiej  82 w poniedziałki  w godz. 20:00 – 21:30 i czwartki w godz. 20:00 – 21:30.

PIŁKA  NOŻNA – CHŁOPCY

GRUPA  A GRUPA  B
BS  3 BS  5
BS  7 SOSW
BS  6 BS  2
  PSZCZELA  WOLA

 

PIŁKA  NOŻNA – DZIEWCZĘTA

GRUPA  A GRUPA  B
BS  5 BS  3
BS  6 PCEZ
BS  2  

 

CHŁOPCY GRUPA A BS3 BS7 BS6 PUNKTY MIEJSCE
BS3  6 : 3  1 : 1  4 I
BS7  3 : 6  1 : 2  0 III
BS6 1 : 1  2 : 1  4  II

 

 

CHŁOPCY GRUPA B BS5 SOSW BS2 PSZCZELA WOLA PUNKTY MIEJSCE
BS5  1 : 5 13 : 0  0 : 1 3  III
SOSW 5 : 1  3 : 0 3 : 2 9  I
BS2 0 : 13  0 : 3 1 : 9  0  IV
PSZCZELA   WOLA 1 : 0  2 : 3 9 : 1  6  II

 

DZIEWCZĘTA GRUPA A BS5 BS6 BS2 PUNKTY MIEJSCE
BS5  11 : 1  2 : 1 6  I
BS6 1 : 11  0 : 3  0  III
BS2 1 : 2  3 : 0  3  II

 

DZIEWCZĘTA GRUPA B BS3 PCEZ PUNKTY MIEJSCE
BS3  5 : 0  3  I
PCEZ 0 : 5  0  II

 

Harmonogram rozgrywek

14.11.2016 r. poniedziałek

20:00     BS 6 – BS 7 chłopcy      2 : 1

20:40     BS 2 – BS 5 chłopcy     0 : 13

17.11.2016 r. czwartek

20:00     Pszczela Wola – SOSW  chłopcy      2 : 3         

20:40     Pszczela Wola – BS 2 chłopcy          9 : 1

21.11.2016 r. poniedziałek

20:00     BS 5 – SOSW chłopcy    1 : 5

20:40     BS 3 – BS 6 chłopcy      1 : 1  

24.11.2016 r. czwartek

20:00     Pszczela Wola – BS 5 chłopcy   1 : 0

20:40     BS 2 – BS 6 dziewczęta  3 : 0

28.11.2016 r. poniedziałek

20:00     BS 3 – PCEZ dziewczęta   5 : 0    

20:30     BS 5 – BS 2 dziewczęta    2 : 1

21:00     BS 3 – BS 7 chłopcy      6 : 3

01.12.2016 r. czwartek 

20:00     BS 2 – SOSW chłopcy     0 : 3

20:40     BS 5 – BS 6 dziewczęta   11 : 1

05.12.2016 r. poniedziałek

PÓŁFINAŁY chłopcy

20:00     A1 – B2 chłopcy               BS3  – PSZCZELA WOLA   4 : 2

20:40     B1 – A2 chłopcy               SOSW   –  BS6       3 : 1

08.12.2016 r. czwartek

PÓŁFINAŁY dziewczęta

20:00     A1 – B2 dziewczęta            BS5  – PCEZ   3 : 0 walkower

20:40     B1 – A2 dziewczęta            BS3 – BS2   3 : 1

12.12.2016 r. poniedziałek

FINAŁY CHŁOPCY

20:00     mecz o III miejsce       PSZCZELA WOLA – BS6   2 : 5

20:40     mecz o I miejsce           BS3 – SOSW   3 : 2

I miejsce – BS3

II miejsce – SOSW

III miejsce – BS6

IV miejsce – PSZCZELA WOLA

15.12.2016 r. czwartek

FINAŁY DZIEWCZĘTA

20:00     mecz o III miejsce         PCEZ – BS2   1 : 2

20:40     mecz o I miejsce            BS5 – BS3     1 : 2

I miejsce –  BS3

II – miejsce – BS5

III miejsce – BS2

IV miejsce – PCEZ

————————————————————————————————————————————————————————————