Strona Bursy Szkolnej Nr 3 w Lublinie

Sukces naszej wychowanki

8 grudnia 2017 r.w sali konferencyjnej IPN przy ulicy Wodopojnej odbyło się spotkanie historyczne z okazji 150 rocznicy urodzin Marszałka J. Piłsudskiego.  W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele miasta, województwa, wojska, ośrodków kultury oraz licznie zgromadzeni goście zainteresowani osobą Marszałka.   Program uroczystości był bardzo bogaty w występy artystyczne. Wysłuchaliśmy między innymi opowieści pana redaktora Bogdana Łysiaka o losach Marszałka w czasie pobytu na Syberii, obejrzeliśmy na ten temat  archiwalny, wysłuchaliśmy też pieśni legionowych w wykonaniu chóru Roztoczańskiej Konnej Straży Ochrony Przyrody. W trakcie spotkania wręczono nagrody zwycięzcom Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego  pt. „ Józef Piłsudski- patriota, żołnierz, człowiek. Nasza wychowanka Anna Skindzier z grupy IV a zdobyła wysoką II nagrodę w tym konkursie. Na koniec uroczystości organizator i  gospodarz imprezy IPN,  przygotował bardzo wystawny poczęstunek , włącznie z tortem urodzinowym na cześć Marszałka.