Strona Bursy Szkolnej Nr 3 w Lublinie

Rada Pedagogiczna

Wychowawcy sektora I    tel. 81 533 03 16  wew.218

Grupa I     mgr Małgorzata Karpik

Grupa Ia   mgr Dariusz Kępski

Wychowawcy sektora II    tel. 81 533 03 16  wew.223

Grupa II    mgr Marzena Kępa

Grupa III   mgr Dagmara Sawa

Wychowawcy sektora III   tel. 81 533 03 16  wew.213

Grupa IV    mgr Waldemar Bajdak

Grupa IVa mgr Bożena Wójcik

Wychowawcy sektora V  tel. 81 533 03 16  wew.222

Grupa V     mgr Renata Sokołowska

Wychowawcy sektora IV   tel. 81 533 03 16  wew.212

Grupa VI       mgr Katarzyna Paśniczek

Grupa VIa    mgr Marta Rybicka

Wychowawcy sektora VI  tel. 81 533 03 16  wew.229

Grupa VII    mgr Dorota Ewert

Grupa VIII  mgr Paweł Czarny

 

Biblioteka   tel. 81 533 03 16  wew.226

       mgr Anna  Kurek