Strona Bursy Szkolnej Nr 3 w Lublinie

Pracownicy administracji i obsługi

Główna księgowa:   mgr Małgorzata Capała     tel. 81 533 03 16 w.220

Księgowa:  mgr Katarzyna Skowrońska

Kierownik gospodarczy:   mgr inż. Andrzej Kordyga    tel.81 533 03 16   w.228

Sekretariat:  Renata Wolak     tel.81 533 03 16   w.224

Intendentka:  mgr Lidia Chróścik     tel. 81 533 03 16    w.221

Pracownicy administracji i obsługi:

Lidia Baran

Krystyna Biegaj-Miąc

Agnieszka Bielak

Paweł Cichoń

Jolanta  Demianiuk

Bożena Grzesiak

Marcin Jaworowski

Anna Jaworska

Irena Maziarz

Jolanta Oraczewska

Ewa Piróg

Aneta Samoluta

Agnieszka Skrajnowska

Anna Sobolewska