Bursa Szkolna Nr 3 w Lublinie

Strona Bursy Szkolnej Nr 3 w Lublinie

Strzelectwo

We wtorek – 10.04. 2018 r. -w naszej bursie rozegraliśmy strzelectwo z broni pneumatycznej w ramach XVIII Turnieju Sportowego Burs i Internatów o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego.  Zawody zostały przeprowadzone na obydwu strzelnicach, gdyż strzelano z broni długiej i krótkiej. Nasze obydwie drużyny tym razem stanęły na wysokości zadania i wystrzelały najwyższe wyniki w obydwu kategoriach. Ponadto w klasyfikacji indywidualnej najlepsze rezultaty osiągnęli:

Agata z Kpn (97 pkt.)

Paulina z Ppn ( 109 pkt.)

Czarek z Ppn (115 pkt.).

GRATULUJEMY SUKCESU.

Turystyka z pasją

Dnia 7.03.2018 roku odbyła się spotkanie w naszej bursie dotyczące „Turystyki z pasją”. Młodzież miała okazję spotkać się z przewodnikiem, pracownikiem naukowym oraz fotografem.

Poruszane były tematy aspektów pracy przewodnickiej, zakładania własnej firmy.

Wychowankowie mogli uczestniczyć w dyskusji na temat Unii Lubelskiej, daty zawarcia, daty namalowania obrazu przez Jana Matejkę oraz legend związanych z tą inicjatywą.

Dodatkowo wychowankowie i wychowanki mogli posłuchać o pracy na Uniwersytecie oraz zadawać pytania związane z pracą naukową w Polskiej Akademii Nauk.

Wychowankowie z zaciekawieniem słuchali opowieści o czym świadczyła liczna obecność młodzieży na spotkaniu.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach Koła Turystycznego prowadzonego przez Panią Dagmarę Sawę.

 

 

Konkurs wiedzy o Lublinie

KH_PE_cmyk (1)

  KONKURS WIEDZY O LUBLINIE

 „LUBLIN – MIASTO, W KTÓRYM UCZĘ SIĘ  MIESZKAM”

Zapraszamy do udziału w pierwszej edycji konkursu Wiedzy o Lublinie „Lublin – miasto, w którym uczę się i mieszkam”. Przygotowane zadania konkursowe będą miały formę pytań otwartych i zamkniętych. Pytania konkursowe będą miały na celu sprawdzenie podstawowej wiedzy na temat stolicy województwa lubelskiego – miasta Lublina.

Serdecznie zapraszamy i życzymy sukcesów  :-)

Cele naszego konkursu:

 1. Zapoznanie uczniów z dziedzictwem historycznym, kulturowym, akademickim i architektonicznym miasta.
 2. Wzbogacanie i uporządkowanie wiedzy na temat zabytków miasta
 3. Przybliżenie znajomości legend lubelskich
 4. Kształtowanie u uczniów postaw patriotyzm regionalnego
 5. Motywowanie do udziału w formach konkursowych związanych z Lublinem

Regulamin konkursu

 1. Konkurs skierowany jest do młodzieży z burs, internatów oraz zaprzyjaźnionych placówek oświatowych na terenie Lublina oraz województwa lubelskiego
 2. Z każdej placówki zapraszamy 2 osobową reprezentację, która chce spróbować swoich sił na temat wiedzy o Lublinie
 3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie do nas lub osobiste dostarczenie karty zgłoszeń
 4. Zgłoszeni uczestnicy muszą zgłosić się 30 minut przed rozpoczęciem konkursu
 5. Zestaw zagadnień konkursowych będzie dołączony do regulaminu konkursu
 6. Zestawy testów konkursowych będą rozdawane punktualnie po zajęciu miejsc przez uczestników
 7. Testy konkursowe będą oceniane przez wykwalifikowanych przewodników oraz wychowawców z naszej placówki
 8. Dopuszczalny margines błędu to 2 nieprawidłowe odpowiedzi
 9. Udział w konkursie jest w równoznaczny z akceptacją jego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika i jego wizerunku przez organizatorów w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia i promocji konkursu
 10. Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania dokumentacji w formie fotografii oraz publikacji w mediach internetowych
 11. Karty zgłoszeniowe należy przesyłać do dnia: 9.05.2018
 12. Konkurs odbędzie się 16.05.2018 r. o godz.17.00 w budynku Bursy Szkolnej Nr 3 przy ulicy Weteranów 3  Lublinie
 1. Laureaci otrzymają nagrody oraz dyplomy, a przygotowujący ich nauczyciele – wychowawcy podziękowania.
 2. Karty zgłoszeniowe należy dostarczyć lub przesyłać na adres mailowy:

Bursa Szkolna Nr3, ul. Weteranów 3 20 – 038 Lublin

bursa3lublin.wychowawcy@wp.pl

Kontakt z organizatorami:

Dagmara Sawa 667 441 555

Bursa Szkolna Nr 3 81 533 03 16

bursa3lublin.wychowawcy@wp.pl

Zagadnienia do konkursu o Lublinie oraz literatura przygotowawcza

KARTA ZGŁOSZENIA NA KONKURS WIEDZY O LUBLINIE

Tym razem zwycięstwo!!!

W czwartek 22.03.2018 roku zakończyliśmy zawody kolejnej dyscypliny w ramach współzawodnictwa sportowego w XVIII Turnieju Sportowym Burs i Internatów o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego. Tym razem rywalizowały drużyny tenisa stołowego.

Faza grupowa odbywała się w naszej bursie. Team dziewcząt stoczył mecz z Bursą Szkolną Nr 7 i wygrał wszystkie 9 pojedynków.

Półfinały i finały w obydwu kategoriach rozgrywane były w LCKZ i U przy ul. Magnoliowej. Na początku dziewczęta spotkały się z Bursą Szkolą Nr 2. Konfrontacja okazała się dla nas szczęśliwa i otworzyła nam drogę do ścisłego finału. Mecz zakończył się wynikiem 6:3.

Finał dziewczęta rozegrały z Bursą Szkolną Nr 5. Pojedynki były bardzo wyrównane, w zasadzie do końca mecz trzymał w napięciu, a wygrana rozstrzygała się w ostatniej partii. Dziewczęta udźwignęły presję i ostatecznie zwyciężyły nad rywalkami 5:4.

Jest to pierwsze zwycięstwo dziewcząt w tegorocznych rozgrywkach turniejowych. Do tej pory rywalizacje kończyliśmy na drugim miejscu. Niech to będzie dobra wróżba na przyszłość. Dziękujemy za sportową walkę. Kobiety górą!!!

Zaproszenie do udziału w konkursie fryzjerskim

IX KONKURS FRYZJERSKI  „Fryzura geometryczna”

 1. ORGANIZATOR: Bursa Szkolna nr 3, 20-038 Lublin, ul. Weteranów 3

           osoby odpowiedzialne: mgr Renata Sokołowska,  mgr Małgorzata Karpik, mgr Anna Kurek

 1. TERMIN KONKURSU: 04.2018r.,  godz.18.00 aula bursy
 1. CELE KONKURSU:
 • rozbudzanie i pogłębianie zamiłowania do fryzjerstwa
 • motywowanie do podejmowania twórczych działań
 • zaszczepienie zasad zdrowego współzawodnictwa
 • pogłębienie wiary wychowanków we własne możliwości
 • pogłębienie więzi opartych na wspólnych zainteresowaniach
 • integracja młodzieży burs i internatów
 1. ZASADY UCZESTNICTWA:
 • konkurs jest adresowany do wychowanków burs i internatów województwa lubelskiego
 • w konkursie biorą udział zespoły 2 – osobowe: uczestnik i model
 • każda placówka może zgłosić 2 zespoły
 • termin zgłaszania zespołów mija 09.04.2018r. (w załączeniu KARTA ZGŁOSZENIA)
 1. ZASADY OGÓLNE:
 2. W konkursie mogą brać udział wychowankowie burs i internatów.
 3. Udział w konkursie wychowankowie dokonują w formie zgłoszeń.
 4. Zgłoszenie do konkursu należy potwierdzić oświadczeniem na  przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z przebiegiem konkursu (załącznik)
 5. Zgłoszenia należy przesłać na adres organizatora

      e-mail:  bursa3lublin@wp.pl

 1. Komisja Konkursowa powołana jest przez organizatora.
 2. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
 3.   Organizator nie zapewnia:
 • odzieży roboczej
 • sprzętu, narzędzi fryzjerskich niezbędnych do wykonania  zadania konkursowego
 1. Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają organizatorzy: Renata Sokołowska tel. 694754923   e- mail: reni.s@interia.pl  Małgorzata Karpik tel. 697664399   e-mail: m_karpik@wp.pl

regulamin konkursu

karta zgłoszenia

oświadczenia

 

Uczciliśmy pamięć Rotmistrza Witolda Pileckiego

W poniedziałek 19.03.2018 r. w naszej bursie odbyła się podniosła uroczystość poświęcona jednemu z największych Bohaterów II Wojny Światowej, Żołnierzowi Wyklętemu – Rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu. Na uroczystość licznie przybyła młodzież, która ze wzruszeniem i dumą odkrywała losy naszego wspaniałego Rodaka.

Poznaliśmy wielkiego człowieka, który w swoim życiu kierował się prawdą, wiarą i umiłowaniem Ojczyzny. Dzięki prezentacji multimedialnej przenieśliśmy się w czasy dzieciństwa i młodości, poznaliśmy Pileckiego, jako wspaniałego gospodarza w rodzinnym majątku Sukurcze, kochającego męża i ojca, uczynnego sąsiada i społecznika, człowieka wielu talentów, a wreszcie dzielnego i niezłomnego żołnierza walczącego o suwerenność i niepodległość Polski.

Swoją drogę żołnierską rozpoczął od udziału w wojnie z bolszewikami, w 1920 roku walczył w bitwie warszawskiej, w bitwie w Puszczy Rudnickiej oraz brał udział w wyzwoleniu Wilna. Dzięki tym zasługom został uhonorowany dwukrotnie Krzyżem Walecznych. W 1939 r.  walczył jako dowódca plutonu w szwadronie kawalerii dywizyjnej 19 Dywizji Piechoty Armii Prusy oraz 41 Dywizji Piechoty na przedmościu rumuńskim, a po 17 września rozwiązał pluton i przeszedł do konspiracji. Stał się jednym z organizatorów Tajnej Armii Polskiej pod dowództwem majora Jana Włodarkiewicza.

W 1940 roku Pilecki wymyślił plan przedostania się do niemieckiego obozu koncentracyjnego. Jest to chyba najbardziej wzruszająca i niesamowita część jego życiorysu.

Podczas uroczystości mogliśmy wysłuchać fragmentów „Raportu Pileckiego”, w którym przedstawiał swoją działalność konspiracyjną, rozbudowę „piątek”, zbieranie informacji i przesyłanie meldunków, a także wspomnienia, przemyślenia i koszmarne przeżycia, których udziałem byli więźniowie Auschwitz. Zaplanował także ucieczkę z obozu, której z powodzeniem dokonał wraz z dwoma współwięźniami w nocy z 26 na 27 kwietnia 1943 r.

Brał udział w powstaniu warszawskim. Broniony przez niego budynek, w którym mieściła się redakcja „Rzeczpospolitej”, zyskał nazwę Reduty Witolda. Była to jedna z najdłużej bronionych i nigdy niezdobytych przez Niemców redut powstańczych. Po upadku powstania Witold Pilecki wraz z żołnierzami zgrupowania „Chrobry II” trafił do obozu w Ożarowie, później do obozu jenieckiego w Lamsdorf, a następnie do oflagu w Murnau. Po wyzwoleniu obozu w lipcu 1945 r. zameldował się do służby w San Georgio, do gen. Władysława Andersa. Został oficerem II Oddziału sztabu II Korpusu Polskiego i przygotowywał się do przerzutu do Polski, gdzie miał zorganizować siatkę wywiadowczą zbierającą wszelkie informacje o sytuacji w kraju.

Do Warszawy dotarł 8 grudnia 1945 r. Stopniowo nawiązywał kontakty. Zbudował własną sieć współpracowników i informatorów,  których dobierał wśród byłych żołnierzy. Został aresztowany 8 maja 1947 roku przez UB. Od razu poddano go niezwykle okrutnemu śledztwu. 15 marca 1948 roku Rotmistrz został skazany na karę śmierci. 26 maja 1948 – stracony w więzieniu na Rakowieckiej w Warszawie. Do dzisiaj nie odnaleziono szczątków Rotmistrza.

Trudno nam sobie dzisiaj wyobrazić, jak my zachowalibyśmy się w obliczu wojny, śmierci i zagłady, czy zdołalibyśmy dobrowolnie zgłosić się do największego piekła na Ziemi.

Wyzwaniem dzisiaj nie jest walczyć i być bohaterem w czasach śmierci i wojny, ale być bohaterem dla społeczności, którym służymy i dla ludzi, których kochamy! Przesłaniem dla nas niech będą słowa Rotmistrza Witolda Pileckiego:

        „Polska jest jedna i wszyscy mamy ją bardzo kochać, trzeba kochać Polskę, swoją Ojczyznę”!

Cześć i chwała Rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu!

Dzień Kobiet „Interdyscyplinarne spojrzenie na kobietę XXI wieku”

W czwartek 8 marca 2018 roku  „kobietki” z naszej bursy uczestniczyły już po raz drugi w zajęciach otwartych z okazji Dnia Kobiet pt. „Interdyscyplinarne spojrzenie na kobietę  XXI wieku” zorganizowanych w Bursie Szkolnej Nr 6. Chłopcy przywitali nas piosenką następnie obejrzałyśmy prezentację naturalnych kosmetyków a także poznałyśmy sposoby ich wykonania. Mężczyźni zadbali również o bezpieczeństwo kobiet – został zaprezentowany krótki pokaz samoobrony przez instruktorów KRAV MAGA, następnie ćwiczyłyśmy podstawowe techniki obrony własnej na wypadek napadu, zagrożenia życia. W poczuciu większego bezpieczeństwa wróciłyśmy w dobrych nastrojach do bursy na dalsze świętowanie tego jakże przyjemnego dla nas kobiet dnia.

 

 

Wernisaż wystawy „Józef Piłsudski – patriota, żołnierz,człowiek.”

01 marca 2018 roku wychowankowie naszej bursy Anna Skindzier i Michał Skindzier pod opieką wychowawcy Bożeny Wójcik uczestniczyli w otwarciu wernisażu prac wojewódzkiego konkursu plastycznego „Józef Piułsudski patriota, żołnierz, człowiek”. Podczas uroczystości głos zabrali: Dyrektor Bursy Szkolnej Nr 2 Pani Renata Bielecka, Kierownik Klubu Batalionów Dowodzenia Pan Andrzej Ptasiński oraz Prezes Związku Piułsudczyków Pan Tomasz Dyzma. Omówiono największe zasługi Józefa Piułsudskiego dla odzyskania niepodległości oraz jego wkład w budowę nowego państwa polskiego.
Po zakończeniu części oficjalnej mieliśmy  przyjemność porozmawiać z organizatorami uroczystości. Należy zauważyć,że zostaliśmy bardzo  ciepło i życzliwie przyjęci przez gospodarzy
uroczystości, którzy przygotowali dla nas poczęstunek, serdecznie z nami rozmawiali oraz zapraszali do odwiedzania wystaw organizowanych w galerii Klubu.
image001 image002 image003

 

Pierwszy Konkurs Ortograficzny „KOCHAM POLSZCZYZNĘ”

We wtorek – 27.02.2018 r. przeprowadziliśmy konkurs ortograficzny. Pomysł zrodził się w związku z obchodami „Niepodległej” i miał na celu zwrócenie uwagi na znaczenie języka dla Narodu, jego tożsamości, kultury i historii, a także szacunku oraz konieczności posługiwania się nim we właściwy, poprawny sposób nie tylko w mowie, ale również w piśmie. Z tym ostatnim bywa niestety różnie, współczesne komunikatory upraszczają i minimalizują przekazywane treści, a program sam sprawdza pisownię i gramatykę tekstu dokumencie. Dodatkowym motywem był Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, który obchodzony jest   21 lutego. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem i umożliwiał szeroką reprezentację. Przyjęliśmy zgłoszenia z wielu placówek, z całego województwa. Do konkursu przystąpiła młodzież z:

 • Bursy Szkolnej RCKU z Puław
 • Bursy Szkolnej z Lubartowa
 • Bursy Międzyszkolnej Nr 2 z Zamościa
 • Bursy Szkół Artystycznych
 • Bursy Szkolnej Nr 2
 • Bursy Szkolnej Nr 7
 • Bursy Szkolnej Nr 1
 • Bursy Szkolnej Nr 3

Łącznie o tytuł „Mistrza Ortografii” walczyło 30 uczestników, którzy dojechali mimo siarczystego mrozu.

Konkurs został przeprowadzony profesjonalnie, uczestnicy siedzieli przy oddzielnych stolikach. Jury sprawdzając pracę nie znało autora, gdyż każda miała nadany numer zgodny z numerem stolika, który był losowany przed wejściem na salę.

Tekst dyktanda do łatwych nie należał, zwłaszcza interpunkcja stanowiła duże wyzwanie dla uczestników, ale przecież tytuł zwycięzcy zobowiązuje. Czas oczekiwania na wyniki był okazją do integracji, rozmów, poznania nowych znajomych, wymiany doświadczeń.

Tegorocznego Mistrza Ortografii zdobyła wychowanka Bursy Szkolnej Nr 1, przyznano także dwa drugie miejsca, które podzieliły dziewczęta z: Bursy Szkolnej Nr 2 i Bursy Szkolnej Nr 3. Zwyciężczyni otrzymała pamiątkowy puchar. Organizatorzy dla wyróżnionych przygotowali atrakcyjne nagrody. Gratulujemy tytułu Mistrza Ortografii i już zapraszamy na kolejny konkurs. Specjalne podziękowania należą się naszej byłej wychowance, obecnie studentce filologii polskiej, która pełniła rolę eksperta.

 

 

Siatkówka chłopców

Dnia 26. Lutego 2018 r. zakończyły się rozgrywki piłki siatkowej chłopców w ramach XVIII Turnieju Sportowego Burs i Internatów o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego.

Podobnie jak w roku ubiegłym w grupie eliminacyjnej spotkaliśmy się z Bursą Szkolną Nr 2 i Bursą Szkolną Nr 5.

Pierwszy mecz w z Bursą Szkolną Nr 2 wygraliśmy walkowerem. Kolejne spotkanie grupowe rozegraliśmy z Bursą Szkolna Nr 5. Pojedynek był bardzo wyrównany, pierwszy set przysparzał nam wiele emocji, jednak wynikiem 25:19 pokonaliśmy „Piątkę”. W drugim  secie nie pozostawiliśmy przeciwnikom złudzeń i bez większego wysiłku doprowadziliśmy do zwycięstwa tego spotkania. Oznaczało to , że wyszliśmy z grupy z pierwszego miejsca i półfinał rozegramy z Bursą Szkolną Nr 7. Dnia 19.02.2018 r.  pojechaliśmy, aby spotkać się na boisku z Gospodarzami. Nasi wychowankowie stanęli na wysokości zadania i wynik 2:0 w setach dał nam szansę na walkę o upragnione złoto. W finale ponownie spotkaliśmy się z Bursą Szkolną Nr 5. Pierwszy set wygraliśmy 25:22, a całe spotkanie zakończyło się wynikiem 2:0 i w ten sposób rozgrywki ukończyliśmy na I miejscu. Drugi rok z rzędu mamy złoty medal w tej dyscyplinie. Bardzo dziękujemy Wam chłopcy za zaangażowanie, współpracę, atmosferę oraz wspaniały klimat jaki stworzyliście na boisku. Mamy nadzieję, że pasja do sportu nie będzie Was opuszczać oraz że osiągniecie na tym etapie najwyższe rezultaty.
VICTORIA !