Strona Bursy Szkolnej Nr 3 w Lublinie

Obrady komisji oceniającej prace na Konkurs Multimedialny

W  „Kawiarence” 26. 04.2018 roku o godzinie 14.00 zebrała się komisja oceniająca nadesłane prace na III edycję Konkursu Multimedialnego dla Burs i Internatów Województwa Lubelskiego. Temat przewodni tegorocznego konkursu to ” Szacunek w różnych jego odsłonach”. Komisja obradowała w następującym składzie: Pani mgr Anna Borowska z domu kultury  „Pod Akacją”, Pani mgr Katarzyna Floryszek- Jacuniak  z Klubu Batalionów Dowodzenia Wielonarodowego przy Domu Żołnierza, oraz Pani mgr Elżbieta Rybicka – artysta plastyk i grafik komputerowy. Komisja wyłoniła najlepsze prace w kategorii filmu, plakatu multimedialnego oraz fotografii. Podsumowanie konkursu nastąpi w połowie maja o czym powiadomimy drogą elektroniczną wszystkich uczestników.