Strona Bursy Szkolnej Nr 3 w Lublinie

MARATON PISANIA LISTÓW

We wtorek – 5 grudnia 2017 roku po raz pierwszy nasza bursa wzięła udział w Maratonie Pisania Listów. Przyłączyliśmy się do akcji organizowanej przez  Amnesty International, której celem jest obrona praw człowieka. Termin wydarzenia nie jest przypadkowy bowiem 10 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, który został proklamowany na pamiątkę ogłoszenia przez  Zgromadzenie Narodowe ONZ Deklaracji Praw Człowieka w 1948 roku.

Maraton powstał w Polsce w 2001 roku i urósł do rangi największego na świecie wydarzenia w obronie praw człowieka. W zeszłym roku podjęto 4,6 mln akcji, w samej Polsce zostało napisanych ponad 356 000 listów.

W tym roku podczas Maratonu pisaliśmy listy w sprawie obrońców i obrończyń praw człowieka z 10 państw. To osoby, które odważnie przeciwstawiają się łamaniu praw człowieka, a teraz same potrzebują wsparcia.

Na początku nasi koledzy przedstawili sylwetki tegorocznych bohaterów, poznaliśmy ich losy oraz dokonania na rzecz solidarności i walki z niesprawiedliwością. Każdy uczestnik maratonu mógł wybrać dowolnego bohatera i napisać w jego sprawie list do przedstawicieli władz kraju, z którego pochodzi. Domagaliśmy się konkretnych działań ze strony rządzących, by odmienić los i wesprzeć ich w walce z naruszeniami praw człowieka. Listy opatrzone podpisem i włożone do koperty, zostały przez nas zaadresowane. Nie mogliśmy także zapomnieć o znaczku pocztowym.

Akcja pozwoliła nam przybliżyć się do problemów, jakie dotykają ludzi w różnych częściach świata i zabrać głos w słusznej sprawie. Mamy nadzieję, że tegoroczny maraton przełoży się na konkretną pomoc i wpłynie pozytywnie na los ludzi, którym odbierane są podstawowe prawa człowieka. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do Maratonu. Wspólnie z nami listy pisali także nasi koledzy z Bursy Szkolnej Nr 2.

Trzeba także dodać, że taka forma wsparcia była wyzwaniem dla niejednego z nas, bo kto dzisiaj listy pisze?