Strona Bursy Szkolnej Nr 3 w Lublinie

Konkurs wiedzy o Lublinie

Dnia 16 maja 2018r. o godzinie 17.00 odbył się w naszej bursie Konkurs Wiedzy o Lublinie pt. „Lublin – miasto, w którym uczę się i mieszkam”. Konkurs miał na celu zainteresowanie młodzieży tematem 700 – letniego miasta Lublina oraz zachęcenie wychowanków do zapoznania się z jego bogatą historią. Cieszył się sporym zainteresowaniem. Do konkursu przystąpili wychowankowie z następujących placówek:

  1. Bursa Szkolna Nr 2 z Lublina
  2. Bursa Szkolna nr 6 z Lublina
  3. Bursa Szkolna nr 7 z Lublina
  4. Bursa Szkolna – RCKU z Puław
  5. Bursa Szkolna NR 3 z Lublina

I miejsce zajęła Julia Izdebska  Bursa Szkolna NR 3

II miejsce zajął Tomasz Długoszek  Bursa Szkolna Nr 6

III miejsce zajęła Weronika Mastalerz Bursa Szkolna – Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego z Puław

Laureaci otrzymali pamiątkowe nagrody  oraz dyplomy. Młodzież uczestnicząca w konkursie wykazała się dużą wiedzą oraz dobrym przygotowaniem dodatkowo zmierzyła się z wyzwaniem na miarę przewodników po mieście Lublinie. Podziękowania należą się wszystkim tym, którzy przygotowali młodzież i zadbali o to, aby zainteresować ich historią Lublina.

Szczególne podziękowania należą się Panu Krzysztofowi Hetmanowi Posłowi do Parlamentu Europejskiego, który objął nasze wydarzenie Honorowym Patronatem.

Dziękujemy Szanownej Komisji za obrady i ocenę prac.Gratulujemy zwycięzcom oraz uczestnikom!Życzymy dalszych sukcesów oraz rozwijania swoich zainteresowań i pasji!

Poniżej krótka relacja fotograficzna.