Strona Bursy Szkolnej Nr 3 w Lublinie

Gra miejska „Lubelscy Poeci”

31 maja 2017 roku mieliśmy okazję brać udział w III edycji Gry Miejskiej „Lubelscy Poeci” zorganizowanej przez Bursę Szkolną Nr 2 w Lublinie. Gra była pod honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty Pani Teresy Misiuk oraz Prezydenta Miasta Lublin Pana Krzysztofa Żuka. Wzięło w niej udział 9 placówek województwa lubelskiego.  Naszą drużynę reprezentowali: Patryk Andrzejuk i Bartłomiej Suchodół. Po rejestracji o godzinie 9:30 w Dworku Wincentego Pola wysłuchaliśmy przewodnika obiektu, a następnie Dyrektor Bursy Szkolnej Nr 2, Pani Renata Bielecka przywitała wszystkich uroczyście i przystąpiliśmy do pierwszego zadania jakim był test wiedzy na temat poetów związanych z naszym miastem. Następnie udaliśmy się na Zamek Lubelski, gdzie czekało na nas zadanie pięknego odczytania wylosowanego wiersza. Kolejny punkt jaki odwiedziliśmy był Trybunał Koronny. Zadaniem jakie otrzymali chłopcy było odnalezienie i  sfotografowanie się przy kamieniu katowskim. Następnie udaliśmy się do muzeum Józefa Czechowicza na ulicy Złotej, gdzie musieliśmy zmierzyć się z krzyżówką – hasła były ściśle powiązane z tym pięknym muzeum. Byliśmy także w „Domie Słów” oraz w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej gdzie czekały nas również interesujące zadania. Metą naszej zabawy był Dom Żołnierza, gdzie czekał na nas poczęstunek oraz podsumowanie imprezy. Bawiliśmy się świetnie. Sprawdzicie sami przeglądając zdjęcia.