Strona Bursy Szkolnej Nr 3 w Lublinie

Góra Grosza

We wtorek 11 grudnia 2018  r. przeprowadziliśmy po raz trzeci w bursie akcję Góra Grosza, która w Polsce odbywa się już od dziewiętnastu lat. Celem na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie młodzieży,  jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.  Nasi wychowankowie i w tym  roku  nas nie zawiedli,  każdy przyniósł tyle, ile może – w myśl zasady: Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie. W tym roku akcji towarzyszyło wspólne słuchanie pastorałek, granie w planszówki, a także ozdabianie drzewka otwartości, dzięki  któremu pogłębiały się relacje naszej młodzieży. Wspólnymi siłami stworzyliśmy obraz, który wyraził nasze emocje, odczucia, a także zbliżył nas do nadchodzących  Świąt Bożego Narodzenia. Akcja przyniosła także efekt finansowy, uzbieraliśmy  280 zł. i pobiliśmy dotychczasowy rekord zbiórki. Ok. 20 kg monet powędrowało już do Towarzystwa Nasz Dom, które jest organizatorem przedsięwzięcia. Dziękujemy wszystkim, którzy zasili tegoroczną Górę Grosza.