WYCIECZKA DO PAŃSTWOWEGO MUZEUM NA MAJDANKU

Tradycyjnie jak co roku wychowawcy Urszula Smyk – Ciechańska i Małgorzata Karpik zorganizowały 22 września 2015 roku wycieczkę do Muzeum na Majdanku. Uczestnikami wycieczki byli głównie pierwszoklasiści.
Pani Przewodnik przywitała nas pod Pomnikiem Walki i Męczeństwa i stąd przeszliśmy przez bramę wejściową do obozu. Następnie zwiedzaliśmy Sektor SS, łaźnie  i komorę dezynfekcyjną, plac selektywny – Rozengarten,  komory gazowe, pole nr V,  krematorium, rowy egzekucyjne  i Kopułę Prochów. Wiele ciekawych informacji usłyszeliśmy zwiedzając barak nr 2 i 3 gdzie eksponowano wystawę historyczną, obejrzeliśmy makietę całego obozu. W barakach mogliśmy zobaczyć warunki w jakich żyli więźniowie, ich ubrania, naczynia. Pani przewodnik wyjątkowo przedłużyła swój czas pracy ponieważ młodzież z dużym zainteresowaniem i zadumą zwiedzała Muzeum.Była to żywa lekcja historii, która głęboko zapadła nam w pamięć.Dokumentację fotograficzną z wycieczki wykonały wychowanki: Angelika Stępień i Izabela Borowska.

 

76 Rocznica Agresji Rosji Sowieckiej na Polskę.

17 września 2015r młodzież wraz z wychowawczynią Urszulą Smyk –  Ciechańską uczestniczyła w miejskich uroczystościach z okazji 76 rocznicy agresji Rosji sowieckiej na Polskę .
Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 11:00 mszą św.w kościele p.w.NMP Zwycięskiej przy ulicy Narutowicza 6 w Lublinie w intencji ofiar agresji sowieckiej 17.IX.1939r. poległych na Kresach Wschodnich, zamordowanych w Katyniu, zmarłych na zesłaniu w łagrach Sybiru, z udziałem pocztów sztandarowych i orkiestry wojskowej. Następnie uczestnicy przeszli na Plac Dzieci z Pahiatua pod pomnik Matki Sybiraczki gdzie odśpiewano  przy akompaniamencie orkiestry wojskowej Hymn Sybiraków, zapalono znicze  i złożono kwiaty. Potem wszyscy udali się na Plac Litewski pod pomnik Nieznanego
Żołnierza. gdzie odbył się apel pamięci, wystąpienia okolicznościowe, salwa honorowa , złożenie wieńców, zapalenie zniczy. Uroczystości zakończyły się odegraniem melodii Śpij Kolego…

 

Strzelnica otwarta dla wszystkich

W dniu 16 września 2015 r. nastąpiło oficjalne otwarcie strzelnicy w tym roku szkolnym. Wszyscy mogli spróbować swoichsił, sprawdzić własne umiejętności i predyspozycje. Zainteresowanie było duże, a wśród uczestników przeważała płeć piękna. Najpierw nastąpiło zapoznanie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem strzelnicy, a potem osoby prowadzące udzielały instruktażu związanego z obsługą i sztuką strzelecką. I tutaj też okazało się, że prym wiodą
niewiasty, które zdecydowanie lepiej radziły sobie z obsługą broni i celnością. Niektóre osoby zadeklarowały, iż będą systematycznie uczęszczać na zajęcia i podnosić swoje umiejętności. Zobaczymy, czy wystarczy zapału?   Życzymy sukcesów i „sokolego oka”.

Ponadto na naszą strzelnicę przychodzi także młodzież z zaprzyjaźnionych placówek. We wrześniu gościliśmy już dwukrotnie nasze koleżanki i kolegów z Bursy Szkolnej Nr 2. Wiemy, że z takiej możliwości chcą skorzystać wychowankowie z innych burs. Jest to okazja nie tylko do rozwijania własnych zainteresowań, ale integracji i wspólnych działań.

 

Warsztaty plastyczne z panią Marią Ekier

7 września 2015 r. Ośrodek Książki Obrazkowej Miejskiej Biblioteki Publicznej (OKO, ul. Braci Wieniawskich 5) gościł jedną z najwspanialszych dam polskiej ilustracji – Marię Ekier, która zaprezentowała swoją ostatnią autorską książkę Złotouste zero w zenicie. Artystka przeprowadziła warsztaty plastyczne z dziećmi i z młodzieżą. Wzięła w nich udział wychowanka naszej bursy, Lidia Korzeniowska.